Головна Головна -> Підручники -> Підручник Криміналістика (Біленчук П.Д.) скачати онлайн

Криміналістика (Біленчук П.Д.)

ЗМІСТ

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ 1.1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Збирання доказів

1.2 СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ

1.3 КРИМІНАЛІСТИКА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК

1.4 ЗВ’ЯЗОК КРИМІНАЛІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Тема 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ 2.1 ПОНЯТТЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛІСТИКИ

2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИКИ

2.3 ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ

2.4 СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Тема 3 КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ 3.1 ПОНЯТТЯ, НАУКОВІ ЗАСАДИ Й ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

3.2 ОБ’ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

3.3 НАУКОВІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ

3.4 ПОНЯТТЯ І К ЛАСИФІКАЦІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК

3.5 МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 4 ВЧЕННЯ ПРО КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЕРСІЇ 4.1 ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

4.2 ЕТАПИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ВЕРСІЇ

4.3 ПОБУДОВА Й АНАЛІЗ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

4.4 ПЕРЕВІРКА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

Тема 5 ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО УЧАСТІ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ТА ЕКСПЕРТНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ У РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ.ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО 5.1 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Тема 5 ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО УЧАСТІ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ТА ЕКСПЕРТНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ У РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ.ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО 5.1 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

5.2 ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

5.3 ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО, ОПЕРАТИВНИХ І ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ

5.4 ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ЕКСПЕРТОМ І ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

5.5 ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО

Тема 6 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ 6.1 ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

6.2 КРИМІНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ В XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Криміналістичні заклади

6.3 РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ У XX ст.

6.4 СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

Тема 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 7.1 ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

7.2 ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

7.3 ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Комплекти криміналістичної та оперативної техніки

7.4 МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Тема 8 СУДОВА ФОТОГРАФІЯ 8.1 ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ

8.2 СУДОВО-ОПЕРАТИВНА ФОТОГРАФІЯ

13.4 МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ФІКСАЦІЇ ОЗНАК ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

13.5 ВИДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ

Тема 14 КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ОБЛІК І КРИМІНАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ 14.1 ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ І КРИМІНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

14.2 ОБ’ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ

14.3 ОСНОВНІ ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ

14.4 ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ОЗНАК І ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ

Список використаної і рекомендованої літератури