Головна Головна -> Підручники -> Підручник Мікроекономіка - конспект лекцій (КНЕУ) скачати онлайн

Мікроекономіка – конспект лекцій (КНЕУ)

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

1.1. Предмет, суб’єкти та об’єкт мікроекономіки

1.2. Основні поняття та припущення

ТЕМА 2. ПОПИТ, ПРОПОНУВАННЯ, ЦІНА. РИНКОВА РІВНОВАГА

2.1. Аналіз попиту

2.2. Аналіз пропонування

2.3. Ринкова рівновага. Утворення ринкової ціни та її роль. Зміни у стані рівноваги

ТЕМА 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ І ПРИСТОСУВАННЯ РИНКУ3.1. Еластичність попиту та її види

3.2. Еластичність пропонування

3.3. Часові періоди і пристосування ринку

3.4. Практичне застосування теорії еластичності

ТЕМА 4. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. МЕТА, ОБМЕЖЕННЯ ТА СПОЖИВЧИЙ ВИБІР

4.1. Мета споживача. Кардиналістська модель

4.3. Бюджетне обмеження споживача

4.4. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії

4.5. Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського підходу

ТЕМА 5. ЗМІНА РІВНОВАГИ СПОЖИВАЧА. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА РИНКОВИЙ ПОПИТ 5.1. Оптимальний вибір і зміна доходу споживача

5.2. Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивідуального попиту

5.3. Ефекти доходу та заміни

ТЕМА 6. ФІРМА ЯК МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ СУБ’ЄКТ. МЕТА ВИРОБНИЦТВА

6.1. Прибуток як мета діяльності фірми

6.2. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції

6.3. Теорії витрат виробництва і прибутків

ТЕМА 7. ОБМЕЖЕННЯ ВИРОБНИКА. ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕСУРСІВ І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У КОРОТКО- ТА ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДАХ

7.1. Виробнича функція з одним змінним фактором

7.2. Короткострокові витрати виробництва

7.3. Двофакторна виробнича функція. Ізокванта. Заміна факторів виробництва

7.4. Ізокоста. Мінімізація довгострокових сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми

7.5. Мінімізація довгострокових середніх витрат. Мінімальний ефективний розмір підприємства

ТЕМА 8. ВИБІР ФІРМОЮ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І КОНКУРЕНТНЕ ПРОПОНУВАННЯ

8.1. Фірма на конкурентному ринку.

8.3. Короткострокова крива пропонування фірми і галузі. Ринкова ціна і надлишок виробника

8.4. Вибір фірмою обсягу виробництва і рівновага конкурентного ринку у довгостроковій перспективі

ТЕМА 9. МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ І ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ МОНОПОЛІЇ

9.1. Монополія і конкуренція

9.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії.

9.3. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія

ТЕМА 10. ФІРМИ НА РИНКАХ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОЛІГОПОЛІІ

10.1. Особливості монополістичної конкуренції. Моделі рівноваги монополістичного конкурента

10.2 Характерні риси та особливості поведінки фірм в умовах олігополії

10.3. Моделі рівноваги олігополії

10.4. Моделі олігополістичного ціноутворення

ТЕМА 11. ТЕОРІЯ РИНКІВ РЕСУРСІВ

11.1. Особливості формування попиту на фактори виробництва

11.2 Пропонування і рівновага на ринку праці

11.2 Пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі

12.1. Ефективність за Парето та соціальний оптимум. Часткова та загальна рівновага

12.2. Ефективність обміну і розподілу ресурсів у споживанні та виробництві

12.3. Неспроможність ринку і державне регулювання