Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економічні трансформації наприкінці 20 сторіччя (Лукінов) скачати онлайн

Економічні трансформації наприкінці 20 сторіччя (Лукінов)

Вступ

Частина І. Методологічні і політичні аспекти економічної трансформації Розділ 1. Теоретичні основи стратегії економічного розвитку Нова соціально-економічна парадигма

Соціалізм чи капіталізм?

Етапи і характер здійснення трансформаційної стратегії

Характер і причини кризових явищ

Особливості економічної ситуації в Україні

Загострення промислової кризи

Потрібні принципово нові підходи

Деякі напрями курсу ринкових реформ

Економічний зміст моделі перехідного періоду

Розділ 2. Трансформації в контексті світового розвитку

Тенденції структурних і якісних змін. Протиборство інтеграційних та дезінтеграційних процесів

Великий бізнес у світовому прогресі. Причини нерівномірного розвитку і нестабільності системи

Новий варіант парадигми реформ російської економіки

Причини невдач трансформації на початкових етапах

Дослідження групи “Андженда”

Дослідження американських і російських учених

Частина II. Механізм регулювання і структурна трансформація Розділ 3. Ринкові реформи і регулюючі механізми

Цивілізовано здійснювати роздержавлення і приватизацію

Коригування валютно-фінансової та кредитної політики

Управління економічними реформами

Що в сучасну епоху регулює ринок і що держава?

Цінова політика і закони ринкового середовища

Ціновий вибух і його наслідки

Вплив держави на рух цін

Механізм регулювання в інвестиційній політиці

Частина III. Регіональні та міжнародні аспекти економічної політики Розділ 7. Соціальна переорієнтація економіки перехідного періоду з відносинами внутрішніх і зовнішніх ринків

Концепція регіональної політики

Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики

Аграрний аспект регіоналізації

Регіональна науково-технічна політика

Причини стримування і напрямки розвитку регіонального підприємництва

Основні принципи формування вільних економічних зон

Постсоціалістична криза

Зміни в трансформаційних процесах

Економічні відносини України з Іраном

Гарантії економічної безпеки держави

Активізація створювальної діяльності

Поняття спекулятивної і підприємницької діяльності

До якого ж ринку йти?

ВІД теорії до реалізації ринкових програм

Гроші і ціни

Нарощування товарного виробництва

Зміни результативності господарювання України в контексті загальносвітових тенденцій