Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки (монографія) (Попович) скачати онлайн

Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки (монографія) (Попович)

Перелік використаних термінів і скорочень

ВСТУП

Розділ I Об’єкт, предмет, передумови та структуроутворюючі елементи теорії детінізації економіки 1.1. Введення у проблему детінізації економіки 1.1.1. Проблеми пізнання, моніторингу та протидії феномену “тіньова економіка”

1.1.2. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв’язання проблем детінізації економіки

1.1.3. Структура та принципи формування елементів теорії детінізації економіки

1.2. Управлінські, правові та кримінологічні структуроутворюючі елементи теорії детінізації економіки 1.2.1. Інтерналізація економічних, організаційно-правових і кримінологічних знань у теорії детінізації економіки

1.2.2. Організаційно-управлінські та фінансово-правові елементи теорії в інфраструктурі детінізації економіки

1.2.3. Сутність економіко-кримінологічної трансформації елементів теорії детінізації економіки

1.3. Економічна безпека підприємництва як структуроутворюючий елемент теорії детінізації економіки

1.3.2. Структура системи економічної безпеки підприємництва. Її роль в інфраструктурі детінізації економіки

1.3.3. Категорії інформації з обмеженим доступом, її правовий режим і вплив на проблеми детінізації економіки

1.3.4. Конфлікт інтересів між правомірним користувачем і власником інформації

1.3.5. Роль системи взаємообміну інформацією в інфраструктурі детінізації економіки

РОЗДІЛ II МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Понятійний апарат як засіб відображення міждисциплінарного характеру тіньової економіки 2.1.1. Підстави і принципи розробки понятійного апарату з питань тінізації та детінізації економіки

2.1.2. Термінологія з питань тінізації, детінізації цивільного обороту речей, прав, дій та відмивання доходів незаконного походження

2.1.3. Термінологія, пов’язана з криміналізованими та некриміналізованими криміногенними джерелами тіньової економіки

2.2. Міждисциплінарний характер та трансформаційно-синтезуюча роль економічної кримінології в теорії детінізації економіки 2.2.1. Інститути економічної кримінології як трансформаційно-синтезуючі елементи теорії детінізації економіки

2.2.3. Спеціально-правові чинники виділення з кримінологічної науки підгалузі “економічна кримінологія”

2.3. Економічна кримінологія, її поняття, предмет та співвідношення з теорією детінізації економіки 2.3.1. Економічна кримінологія як підгалузь кримінологічної науки. Її поняття, предмет, співвідношення з суміжними науками та теорією детінізації економіки

2.3.2. Загальна характеристика співвідношення методологічних засад економічної кримінології та теорії детінізації економіки

2.3.3. Зміст предмета, завдання та функції спеціальної економіко-кримінологічної теорії детінізації економіки

2.3.4. Система науки й навчальної дисципліни “Теорія детінізації економіки”

Розділ III Феномен “тіньова економіка”: формально-логічний та економіко-кримінологічний інструментарій його дослідження 3.1. Діалектика виникнення, структура та теоретико-методологічний інструментарій дослідження тіньової економіки 3.1.1. Діалектика виникнення, ознаки й механізми глобалізації та діапазон розповсюдження феномена “тіньова економіка”

3.1.2. Поняття, структура та методи оцінки обсягів тіньової економіки в наукових розробках вітчизняних та західних вчених

3.1.3. Теоретико-методологічний рівень розробки проблем пізнання, моніторингу та протидії феномену “тіньова економіка”

3.1.4. Формально-логічний інструментарій та економіко-кримінологічна характеристика складових елементів тіньової економік

3.2. Особливості дослідження особи-суб’єкта тіньових відносин 3.2.1. Учення про особу-тіньовика-делінквента

3.2. Особливості дослідження особи-суб’єкта тіньових відносин 3.2.1. Учення про особу-тіньовика-делінквента

3.3. Детермінація та причинність тінізації суспільно-економічних відносин 3.3.1. Учення про детермінацію та причинність у теорії детінізації економіки

3.3.3. Нормативно-правовий, технічний і технологічний детермінаційно-причинний комплекс тінізації фінансово-господарських відносин

.3.4. Злочинність та тіньова економіка в контексті концепції причин, умов та етапів криміногенної тінізації економічних відносин

3.4. Економіко-кримінологічний моніторинг у теорії та інфраструктурі детінізації економіки 3.4.1. Поняття, об’єкт, предмет, мета, теоретичне та практичне значення економіко-кримінологічного моніторингу

3.4.2. Економіко-кримінологічний моніторинг: його методологічна сутність, структура, складові елементи та функціональні можливості

3.4.3. Теоретичні та практичні засади формалізації економіко-кримінологічного моніторингу

4.2. Місце інституту латентності злочинів у інфраструктурі детінізації економіки 4.2.1. Теоретико-методологічний рівень розробки проблем латентності злочинів в Україні та за кордоном

4.2.2Місце інституту латентності злочинів у інфраструктурі детінізації економіки

5.1.2. Моніторинг документооборотних відносин, функцій та ролі документів в інфраструктурі детінізації економіки

5.2. Режимно-облікові бланки документів у інфраструктурі детінізації економіки 5.2.1. Організаційно-правові передумови створення єдиної контрольно-аналітичної системи “Режимно-облікові бланки та їх користувачі”

5.2.2. Стан організаційно-правового забезпечення виготовлення, обліку, руху, пошуку та ідентифікації режимно-облікових бланків в Україні

5.3. Автоматизована інформаційна система (АІС) “Режимно-облікові бланки та їх користувачі” – сучасний елемент документального контролю в інфраструктурі детінізації економіки 5.3.1. Технічні, технологічні організаційно-правові складові АІС “Режимно-облікові бланки та їх користувачі”

5.3.2. Раціоналізація та уніфікація режимно-облікових бланків як засіб дерегуляції і детінізації економіки

5.3.3. Правовий аспект створення АІС та вдосконалення системи документального контролю в контексті дерегуляції і детінізації економіки

5.3.4. Методологічні та практичні засади переведення бланків у категорію режимно-облікових

ВИСНОВКИ

Додаток 1

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА