Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фізіологія і психологія праці (Крушельницька Я. В.) скачати онлайн

Фізіологія і психологія праці (Крушельницька Я. В.)

Фізіологія і психологія праці (Крушельницька Я. В.)

1.1. Праця як основний вид діяльності людини та її фізіолого-психологічні особливості РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ»

1.2. Предмет, методологічні принципи й методи дослідження у фізіології та психології праці

1.3. Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології і психології праці

РОЗДІЛ 2. ЦЕНТРАЛЬНО-НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Загальні відомості про будову нервової системи людини

2.2. Нервові процеси та їх динаміка

2.3. Основні принципи діяльності нервової системи людини

2.4. Функції центральної нервової системи в процесі праці 2.4.1. Рефлекторна функція

2.4.2. Інтегративна функція

2.4.3. Координаційна функція

РОЗДІЛ 3. ФІЗІОЛОГІЯ РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ 3.1. Загальні відомості про будову рухового апарату людини та його функції

3.2. М’язова сила і витривалість

3.3. М’язова діяльність і робоча поза працівника

3.4. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів

РОЗДІЛ 4. ФІЗІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ НА ТРУДОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА УМОВИ ПРАЦІ 4.1. Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму людини

4.2. Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності

4.3. Закономірності функціонування дихальної системи людини у процесі праці

4.4. Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження

4.5. Терморегуляція організму людини в процесі праці

4.6. Особливості відновлювальних процесів в організмі працівника після роботи

РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5.1. Психіка людини та її функції в процесі праці

5.2. Закономірності активізації психічних процесів людини в трудовій діяльності 5.2.1. Відчуття і сприймання в процесі праці

5.2.2. Мислення в процесі праці

5.2.3. Пам’ять у процесі праці

5.2.4. Увага і воля в процесі праці

5.3. Емоції і почуття в процесі праці

5.4. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності 5.4.1. Особистість та її структура

5.4.2. Темперамент і характер

5.4.3. Здібності

5.4.4. Мотиви і мотивація

РОЗДІЛ 6. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ДИНАМІКИ 6.1. Суть і фактори працездатності людини

6.2. Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці

6.3. Показники і методика оцінки працездатності людини

6.4. Динаміка працездатності і характеристика її фаз

РОЗДІЛ 7. ВИРОБНИЧА ВТОМА І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕВТОМІ ПРАЦІВНИКІВ 7.1. Суть, причини і загальний механізм розвитку втоми

7.2. Показники і стадії втоми

7.3. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві

РОЗДІЛ 8. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА СУТЬ МОНОТОННОСТІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗМІСТОВНОСТІ ПРАЦІ 8.1. Вплив науково-технічного прогресу на структуру і зміст трудової діяльності

8.2. Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці

8.3. Основні заходи по запобіганню монотонності і підвищенню змістовності праці

РОЗДІЛ 9. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ПРАЦІ 9.1. Суть, види і особливості операторської праці

9.2. Психофізіологічні принципи організації роботи оператора

РОЗДІЛ 10. ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ І МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНКИ 10.1. Суть і фактори важкості праці

10.2. Інтегральний критерій важкості праці

10.3. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці

10.4. Взаємозв’язок інтенсивності і важкості праці

РОЗДІЛ 11. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ 11.1. Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування режимів праці і відпочинку

11.2. Методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок

11.3. Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку

11.4. Раціоналізація тижневих і річних режимів праці і відпочинку

РОЗДІЛ 12. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ І ПРОФВІДБОРУ 12.1. Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах

12.2. Професіографія і психодіагностика

12.3. Професійний відбір і адаптація

13.1. Завдання і форми організації виробничого навчання

РОЗДІЛ 13. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ НАВИЧОК І УМІНЬ 13.2. Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і умінь