Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія (курс лекцій) (Буслинський) скачати онлайн

Філософія (курс лекцій) (Буслинський)

Філософія (курс лекцій) – Буслинський

Тема 1. Філософія, її сутність, особливості та функції

Тема 2. Історичний розвиток світової філософії.2.1. Антична філософія.

2.2. Філософія Середньовіччя (V – XV ст.)

2.3. Філософія епохи Відродження (XV – XIII ст.)

2.4. Філософія Нового часу (XVII – XVIII ст.).

2.5. Німецька класична філософія (ХVІІІ – ХІХ ст.)

2.6. Марксистська філософія

2.7. Основні напрямки сучасної світової філософії.

2.8. Українська філософія.

Тема 3. Філософське вчення про буття (онтологія) 3.1 Філософське усвідомлення світу, його сутність та проблеми

Тема 4. СПЕЦИФІКА ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ (ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ)

Тема 5. Свідомість як людський феномен

Тема 6. Соціально-практична природа пізнання (гносеологія).

Тема 7. Буття суспільства (соціальна філософія)

Тема 8. ДИНАМІКА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ.

Тема 9. Філософія культури Поняття культури. Структура культури. Культура особистості. Функції культури. Культура і цивілізація. Традиції і новації в культурі.

Тема 10. Політичне життя суспільства Держава як базовий інститут політичної системи. Держава та громадянське суспільство. Політичні партії в структурі політичної системи суспільства. Політична свідомість і культура як елемент політичної системи.