Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія культури (Гатальська C.M.) скачати онлайн

Філософія культури (Гатальська C.M.)

Філософія культури (Гатальська C.M.)

ЗМІСТ

Вступний розділ

1. ІСТОРИЧНИЙ ПРОСТІР І ТЕОРЕТИЧНІ МЕЖІ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

1.1 Філософія культури як культурна самосвідомість європейської людини

1.2 Дисциплінарні межі філософії культури. Культур філософія як соціальна та культурна антропологія

1.3 Метафізичні та деонтологічні припущення в пізнанні феномену культури

Морфологічний розділ

2. ТИП КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ

2.1 Синхронний та діахронний принципи в дослідженні форм культури: евристичний характер протиставлення

2.3 Тил культури: стадіальне та полілінійне бачення

2.3 Тип культури як тип повсякденності

2.4 Статус цивілізації у триванні культури

2.5 Стиль культури як симптом цивілізації

Феноменолого-аналітичний розділ

3. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ АРХЕТИПНО-ТРАДИЦІЙНОГО

3.1 “Архетипи” (“універсали”, або “інваріанти”) культури як схеми духу

3.2 Статус традиції як особливої реалії культури

3.3 Феномен традиції крізь призму “вживання” та “дистанціювання”, “розриву” та “повернення”

3.4 Постмодерн як епоха нового прояву Традиції

4. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ МІФУ

4.1 Пропозиція та ситуація міфу в просторі культури

4.2 Міфологія як універсальна властивість культури

4.3 Феномен священного

5.1 “Щойність” знаку, символу та образу в культурі

5. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ СИМВОЛУ

5.2 Сутність символу як найважливішого механізму пам’яті культури

5.3 Символізм і проблема візуалізації культури

6. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ

Синтетичний розділ

6.1 Буття культури як порівняння

6.2 Проблема культури як діалогу культур

6.3 Культурологія як іншологія: коцепт Іншого в культурфілософській рефлексії

7. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ ТЕКСТУ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

7.2 Наративна функція культури

7.3 Універсум культури як інтертекст