Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.) скачати онлайн

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)

Історія філософської думки в Україні (Огородник І.В.)

ЗМІСТ

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО КУРСУ Лекція 1

ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА ДАВНЬОЇ РУСІ Лекції 2—3 1. СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ДОБИ

2. Організація державності. Християнізація русі як зміна світоглядних та культурно-ціннісних орієнтирів

3. Джерела формування філософської думки стародавньої русі

Іларіон

4. Філософські і суспільно-політичні ідеї київських книжників

Феодосій Печерський

Лука Жидята

„ Ізборник Святослава 1073 року “

„Ізборник 1076 року”

НЄСТ0Р

НИКИФОР

Володимир Мономах

Кирило Туровський

Климент Смолятич

Даниїл Заточник

ТЕМА. Філософські ідеї в духовній культурі України ХІІІ – ХV ст. Лекція 4 1. СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БУТТЯ УКРАЇНИ ХІІІ – ХV ст.

Єретичні вчення та ідеї вільнодумства

Галицько-Волинський літопис

2. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХІІІ—XV ст. ТЕНДЕНЦІЇ І ЯВИЩА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДВІДРОДЖЕННЯ

Літературні та культурне життя України в XV ст.

„Арістотелеві врата”, або „Тайная тайних”

„Логіка Авіасафа” та „Промова Мойсея Єгиптянина”

Юрій Дрогобич

„Шестокрил”, „Космографія”

ТЕМА. РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ В УКРАЇНІ XVI — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. Лекція 5 1. СУТНІСТЬ ГУМАНІЗМУ ТА УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

Лукаш з Нового Міста

Павло Русин

2. РАННІЙ І ГРОМАДЯНСЬКИЙ ГУМАНІЗМ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ XVI ст.

Станіслав Оріховський-Роксолан

Симон Пекалід

3. ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ ПРАЦЯХ ЛАТИНО- ТА ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст.

Йосип Верещинський

Шимон Шимонович

Іван Домбровського

Адам Чагровський

Севастьян Кленович

Юрій Немирич

ТЕМА. РЕФОРМАЦІЙНІ ВЧЕННЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – ПОЧАТКУ ХVIІ ст. Лекція 6 1. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ І ЙОГО ІДЕОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

2. ОСТРОЗЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ

Іоанн Лятош

Никифор Парасхес

Кирило Лукаріс

Герасим Смотрицький

Кіпріан

Христофор Філалета

Дем’ян Наливайко

Клірик Острозький

Василь Суразький

3. РЕФОРМАЦІЙНІ ВЧЕННЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст. НА ОСНОВІ ВІЗАНТІЙСЬКО-ДАВНЬОРУСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Іван Вишенський

Йов Княгиницький

1. РОЗВИТОК РЕНЕСАНСНО-ГУМАНІСТИЧНИХ І РЕФОРМАЦІЙНИХ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКОЮ БРАТСЬКОЮ ШКОЛОЮ

ТЕМА. ВІД БРАТСЬКИХ ШКІЛ ДО КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ (ідеї гуманізму і реформації в братських школах) Лекція 7

Стефан Зизаній

Кирило Транквіліон-Ставровецький

2. КИЇВСЬКІ БРАТСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ГУМАНІСТИЧНИХ І РЕФОРМАЦІЙНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ

Ісая Копинський

Мелетій Смотрицький

Касіян Сакович

Хома Євлевич

Єлисей Плетенецький

3. ГУМАНІЗМ ВЧЕНОГО ГУРТКА КИЄВО-ПЄЧЄРСЬКОЇ ЛАВРСЬКОЇ ДРУКАРНІ

Захарія Копистенський

Лаврентій Зизаній

Павло Беринда

Гаврило Дорофієвич

Тарасій Земка

Єпифаній Славинецький

ТЕМА. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ — ЦЕНТР ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII І XVIII ст. (українське просвітництво) Лекції 8—9 1. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА 1646-1056 рр. ЇЇ ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ В УКРАЇНІ

Петро Могила

2. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ — НОВІЙ ТИП ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СХІДНИХ І ПІВДЕННИХ СЛОВ’ЯН

Йосип Кононович-Горбацький

3. ЗМІСТ І СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ КУРСІВ ПРОФЕСОРІВ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Інокентій Гізель

Лазар Баранович

Іоаникій Галятовський

Іоасаф Кроковський

Данило Туптало (Ростовський)

Стефан Яворський

ТЕОФАН ПРОКОПОВИЧ

Михайло Козачинський

Георгій Кониський

4. УКРАЇНА І ПРОСВІТНИЦТВО. ФІЛОСОФІЯ Г. СКОВОРОДИ

Григорій Сковорода

ТЕМА. УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ: ФІЛОСОФІЯ І СВІТОГЛЯД Лекції 10—11 1. СУТНІСТЬ РОМАНТИЗМУ, УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ І СПЕЦИФІКА

Іван Котляревський

2. РОМАНТИЗМ — СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

Маркіян Шашкевич

Михайло Максимович

Микола Гоголь

Данило Велланський

3. ВПЛИВ РОМАНТИЧНОГО ШЕЛЛІНГІАНСТВА НА СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Костянтин Зеленецький

Микола Курляндцев

Йосип Міхневич

4. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО

Микола Костомаров

Пантелеймон Кулиш

Тарас Шевченко

Олександр Потебня

5. ЕЛЕМЕНТИ РОМАНІЗМУ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

ТЕМА. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX ст. Лекції 12—13 1. АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ І ЗМІНА ТИПУ ФІЛОСОФСТВУВАННЯ

Петро Лодій

Іван Рижський

Іоанн Баптист Шад

Тимофій Осиповський

Андрій Дудрович

Василь Карпов

Іван Скворцов

Петро Авсенєв

2. О. НОВИЦЬКИЙ ПРО ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ПОСТУПАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

3. СИЛЬВЕСТОР ГОГОЦЬКИЙ ЯК ІСТОРИК ФІЛООФІЇ

ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Лекція 14

2. ПЕТРО ЛІНИЦЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ XIX ст.

Володимир Лесевич

3. НАПРЯМИ ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.

Олексій Козлов

Олексій Гіляров

Георгій Челпанов

1. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОРІЄНТАЦІЇ ГРОМАДІВЦІВ

ТЕМА. РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ І ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Лекції 15—16

Володимир Антонович

Павло Чубинський

Михайло Драгоманов

Олександр Кістяківський

Сергій Подолинський

2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ПУБЛІЦИСТІВ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ ст.

Михайло Павлик

Остап Терлецький

Іван Франко

Леся Українка

Михайло Коцюбинський

Борис Грінченко

3. ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІАЛЬНІ ВИТОКИ ІСТОРІОСОФІЇ М. ГРУШЕВСЬКОГО

4. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА Б. КІСТЯКІВСЬКОГО

5. ФІЛОСОФСЬКИЙ СВІТ ІДЕЙ В. ВЕРНАДСЬКОГО

ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ Лекції 17—18 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

2. ПРОФЕСІЙНА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ

Василь Зеньковський

Георгій Флоровський

Лева Шестов

Дмитро Чижевський

Віктор Петров

Олександр Кульчицький

Богдан Цимбалістий

3. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ В. ВИННИЧЕНКА

4. ІНТЕГРАЛЬНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ Д. ДОНЦОВА

5. ІДЕЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ В. ЛИПИНСЬКОГО

ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ РАДЯНСЬКОЇ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ Лекція 19

Семковський (Бронштейн) Семен Юлійович

Юринець Володимир Олександрович

Демчук Петро Іванович

Асмус Валентин Фердинандович

Копнін Павло Васильович

Шлєпаков Микола Степанович

Острянин Данило Хомич

Логвин Мирон Онисимович

Танчер Володимир Карлович

Дмитриченко Володимир Савелійович

Лисенко Олександр Якимович

Павлов Василь Терентійович

Куценко Володимир Ілліч

Парнюк Михайло Олексійович

Депенчук Надія Павлівна

Яценко Олексій Іванович

Дученко Микола Васильович

Іванов Вадим Петрович

Канарський Анатолій Станіславович

Тарасенко Микола Федосійович