Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія (Горлач) скачати онлайн

Філософія (Горлач)

Філософія (Горлач)

ПЕРЕДМОВА

ЩО ТАКЕ ФІЛОСОФІЯ?

1. Специфіка та суверенність філософського знання

2. Проблеми та засоби пізнання філософії

3. Предмет та особливості філософії

Розділ 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТИПІВ ФІЛОСОФІЇ: ГЕНЕЗА І СУЧАСНІСТЬ Глава 1. КИТАЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ

1. Становлення філософії в Стародавньому Китаї

2. Філософія епохи Західної і Східної Хань

4. Філософія Китаю в XIX ст.

Глава 2. ІНДІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ

2. Філософська система (чарвака-локаята)

3. Буддійська філософія

4. Філософія істинного пізнання

5. Ортодоксальна система філософії Індії (санкх’я)

6. Філософія спасіння, духовного єднання (Йога Патанджалі)

7. Філософія осмислення та формування понять (Веданта)

8. Ренесанс класичної філософії Індії

Глава 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

1. Філософія досократиків

2. Філософія періоду античної класики

3. Філософсько-етична думка епохи еллінізму

Глава 4. ЯПОНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

2. Філософські ідеї періоду феодальної роздрібненості

4. Піднесення філософської думки в Японії (XIX – XX стст.)

Глава 5. ФІЛОСОФІЯ АРАБСЬКОГО СХОДУ

1. Розвиток філософської думки в Арабському Сході (Середньовіччя)

2. Класична арабська філософія

Глава 6. ФІЛОСОФІЯ ТУРЕЧЧИНИ

2. Розвиток філософії в Туреччині в ХІХ-ХХ стст.

Глава 7. ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ (кінець XVI – початок XVIII ст.)

1. Людина та природа – основна проблема філософії XIV ст.

2. Розвиток соціальної філософії в XVII – на початку XVIII ст.

3. Філософія Просвітництва у Франції

Глава 8. НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ

1. Суть та зміст Просвітництва

2. Німецька класична філософія

3. Метод Георга Гегеля. Антропологічний принцип Людвіга Фейербаха

Глава 9. ФІЛОСОФІЯ МАРКСИЗМУ 1. Становлення і розвиток марксизму

2. Проблеми людини, суспільства в філософії марксизму

3. Еволюція філософії марксизму: західні і східноєвропейські концепції

Глава 10. СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ЗАХОДУ 1. Основні риси та напрямки філософії сучасного Заходу

2. Філософія науки

3. Структуралізм

4. Фрейдизм

5. Герменевтика

Глава 11. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ

1. Російська релігійна філософія

2. Російська філософія XX ст.

Глава 12. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ 1. Джерела та національні особливості філософії України

2. Становлення і розвиток філософської думки в X-XIV стст.

3. Філософія Ренесансу та Просвітництва (XV-XVIII стст.)

4. Філософія України в культурі романтизму XIX ст.

5. Натуралістично-позитивістські та соціалістичні ідеї в філософії України

6. Філософія України в XX ст.

Розділ 2. ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ Глава 1. ЛЮДИНА 1. Проблема людини в філософії

2. Соціально-діяльна суть людини

3. Проблема змісту життя, смерті та безсмертя людини

Глава 2. ОНТОЛОГІЯ 1. Суть та зміст категорії буття

2. Суть, зміст субстанції

3. Форми руху матерії

4. Простір і час

Глава 3. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ 1. Свідомість – предмет філософського дослідження

2. Виникнення та розвиток свідомості

3. Природа та структура свідомості

Розділ III. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ Глава I. ЛЮДИНА І ПРИРОДА 1. Природа: поняття, суть

2. Природа та суспільство

3. Людина та природа

Глава 2. СУСПІЛЬСТВО 1. Суспільство – система об’єктивної реальності

2. Діяльність – спосіб суспільного буття людини

3. Джерела та рушійні сили суспільного розвитку

4. Філософія історії та її еволюція

Глава 3. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

1. Сучасні теорії політичної системи

2. Структура, функції та типи політичної системи суспільства

3. Правова держава. Громадянське суспільство

Глава 4. ОСОБА

1. Людина: індивід, індивідуальність, особа

2. Проблема особистості в сучасній філософії

3. Поняття і структура свободи

4. Історична необхідність і свобода особи

Розділ IV. ФІЛОСОФІЯ ДУХУ Глава I. ЕПІСТЕМОЛОГІЯ 1. Суть пізнання

2. Діалектика процесу пізнання

3. Істина та її критерії

Глава 2. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ 1. Духовне життя: поняття, суть, структура

2. Духовне життя суспільства

3. Суспільна свідомість: структура та форми

Глава 3. ТВОРЧІСТЬ

1. Проблема творчості в історії розвитку філософської думки

2. Форми та різновидності творчості

3. Етапи та структура творчого процесу

Глава 4. ЦІННОСТІ 1. Природа цінностей

2. Типи ціннісних орієнтацій

3. Цінності та сучасність

Глава 5. НАУКА 1. Виникнення і закономірності розвитку науки

2. Наукове знання: специфіка, будова, рівні

3. Методологія наукового пізнання

4. Наука і суспільство

Глава 6. КУЛЬТУРА 1. Культура: суть та структура

2. Людинотворча суть культури

3. Історичні колізії культури

Глава 7. СВІТ ПОВСЯКДЕННОСТІ 1. Світ повсякденності: поняття, суть

2. Єдність природно-екологічних і соціальних основ життя людини

3. Моральність орієнтації на життя

Розділ V. ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ Глава 1. ВСЕСВІТ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ПРИРОДА

2. Релятивістські космологічні моделі

3. Квантове народження Всесвіту

Глава 2. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА її АЛЬТЕРНАТИВИ

1. Джерела філософської концепції розвитку

2. Класична теорія розвитку

3. Становлення сучасної філософської концепції розвитку

ВИСНОВКИ