Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна робота (Тюптя Л.Т.) скачати онлайн

Соціальна робота (Тюптя Л.Т.)

Соціальна робота (Тюптя Л.Т.)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 1.1. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна

Соціальна робота як навчальна дисципліна

1.2. Соціальна робота як практична діяльність

Функції соціальної роботи

1.3. Стратегії соціальної підтримки особистості

1.4. Правові основи соціальної роботи

1.5. Модель фахівця із соціальної роботи

Вимоги до фахівця

Медичні вимоги.

Психофізіологічні вимоги.

Вимоги до інтелекту.

Вимоги до емоційно-вольової сфери.

Вимоги до морально-ділових якостей.

1.6. Професійні цінності соціальної роботи

Стандарти етичної поведінки

Взаємини з клієнтами

Взаємини з агентствами та організаціями

Взаємини з колегами

Ставлення до професії

Розділ 2.СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 2.1. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті

Сільська місцевість

Місто

2.2. Система соціального обслуговування населення

2.4. Соціальна робота в системі освіти

Особливості соціально-педагогічної роботи в системі вищої освіти.

2.5. Соціальна робота у сфері культури

Соцанімація

2.6. Партнерство соціальних служб та благодійних і громадських організацій

Механізм соціальних взаємовідносин держави і некомерційних організацій

Надання послуг

2.7. Соціальна робота на підприємстві

Розділ 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

3.1. Соціологічні методи соціальної роботи

Методи аналізу документації

Відбір документів

Необхідність критичного ставлення до документів.

3.2. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи

Етапи розвитку менеджменту

Природа, призначення, структура і властивості систем

Менеджмент як система знань розвивався за декількома напрямками.

Основні методи керування

3.3. Психологічні методи соціальної роботи

Основні моделі індивідуальної роботи з випадком (social casework)

Соціальна робота з групою

Основні моделі соціальної роботи з групою

Основні види соціальної роботи з групою

3.4. Актуальні методи соціальної роботи

Волонтерська робота

Телефонне консультування

Фостеринг

Самокерована групова робота

Мобільна соціальна робота

Розділ 4. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 4.1. Поняття технологій соціальної роботи

Етапи соціальних технологій

Специфіка соціальних технологій у соціальній роботі

Сутність і структура технологічного процесу

Зміст технологічного процесу

4.2. Соціальна опіка і піклування

Сутність технології соціальної опіки і піклування

4.3. Соціальне забезпечення

Пенсійне забезпечення

Державна соціальна допомога

Адресна соціальна допомога

4.4. Соціальне страхування

Функції страхування:

Страхування життя

Пенсійне страхування

Індивідуальне страхування від нещасних випадків

Добровільне медичне страхування

Страхування відповідальності

4.5. Соціальна діагностика, експертиза, профілактика

Мікрорівень

Мезорівень

Макрорівень

Методи профілактичної роботи

Методи профілактичної інтервенції

4.6. Соціальна корекція і терапія

Психолого-педагогічні методи корекційного впливу

Соціальна терапія

Психотерапія

4.7. Соціальна адаптація і реабілітація

Соціальна реабілітація дітей-інвалідів та молодих інвалідів

4.8. Соціальне моделювання і прогнозування

4.9. Соціальна освіта і навчання

Проект “Методи навчання в громадянській освіті”

Реалізація проекту “Соціальна освіта в Україні”

Соціальна освіта і навчання у сфері соціальної роботи

4.10. Соціальне посередництво і консультування

Соціальне посередництво в конфліктній ситуації

Соціальне консультування

Модифікуючі процедури

4.11. Соціальне проектування

Класифікації нововведень

Напрямки реалізації програми ЮШСЕФ “Здоров’я та розвиток молоді” (програми, проекти)

Зміст діяльності соціальних працівників із формування здорового способу життя

Розділ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ І КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ 5.1. Соціальний захист жінок і соціальна робота Жінка і соціально-культурне середовище

Психологічні й тендерні дослідження

Правовий аспект соціального захисту жінок

5.2. Соціальна робота з сім’єю

Соціально-правовий захист сім’ї

Сім’я як об’єкт соціальної роботи

Дослідження соціального становища сім’ї

Заклади і установи, які уповноважені проводити соціальну роботу з сім’єю

Форми і методи соціальної роботи, соціальні технології, технології соціальної роботи з сім’єю

Соціальна робота з молодою сім’єю

Напрями соціальної роботи

Соціальна робота з прийомною сім’єю

Соціально-педагогічні моделі роботи з прийомною сім’єю

5.3. Соціальна робота з молоддю

Соціальна профілактика

Соціальне обслуговування

Соціальна реабілітація

Соціальна допомога (підтримка) молоді

Соціальний супровід

Соціальне інспектування

5.4. Соціальна робота з людьми похилого віку

Правовий захист престарілих людей

Соціальна робота з людьми похилого віку

Організації та установи Міністерства праці та соціальної політики

Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян і відділення соціальної допомоги вдома

5.5. Соціальна робота з інвалідами

Міжнародні аспекти правового захисту інвалідів

Визначення термінології

Міжнародні концепції встановлення інвалідності

Сучасні стратегії забезпечення рівних можливостей для інвалідів

Соціальний захист дітей-інвалідів

Соціальний захист інвалідів всіх вікових груп

Державне управління системою соціального захисту інвалідів

Установи соціального обслуговування інвалідів будинки-інтернати

Підприємства Українського виробничого протезного концерну “Укрпротез”

Фонд соціального захисту інвалідів

Соціальні служби для молоді

Недержавні організації та установи інвалідів (НДО)

Освіта і професійна підготовка інвалідів

Працевлаштування інвалідів

5.6. Соціальна робота у сфері зайнятості

Державна служба зайнятості

Напрями роботи і види послуг Державної служби зайнятості

Форми працевлаштування у службах зайнятості Організація оплачуваних громадських робіт

Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян

Надання компенсацій і допомог

Розмір матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки

Умови виплати допомоги з безробіття громадянам, зареєстрованим на загальних підставах

Матеріальна допомога з безробіття

Добровільне соціальне страхування зайнятості

Працевлаштування молоді

Технології працевлаштування громадян у центрах зайнятості

ЛІТЕРАТУРА