Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит суб'єктів господарювання (Конспект лекцій) скачати онлайн

Аудит суб’єктів господарювання (Конспект лекцій)

Аудит суб’єктів господарювання (Конспект лекцій)

Стадії та процедури аудиту, аудиторські докази, робочі документи аудитора

Аудит фінансових результатів роботи підприємства

Роль контролю в системі управління

Економічний контроль і його класифікація

Органи контролю фінансово-господарської діяльності в Україні

Сутність, предмет та об’єкти аудиту

Методичні прийоми аудиту

Нормативно-правове забезпечення аудиту

Методика проведення аудиту

Аудит касових операцій та підзвітних сум

Аудит банківських та кредитних операцій

Перевірка розрахунків, забезпечених векселями

Перевірка розрахунків щодо оплати праці

Аудит матеріально-виробничих запасів

Аудит основних та інших необоротних активів

Аудит готової продукції та продажу товарів (робіт, послуг)

Перевірка дотримання законодавства під час приватизації державного майна

Аудит валових витрат і валового доходу підприємства

Перевірка емісії та обігу цінних паперів

Перевірка розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами

Перевірка організаційно-правових засад діяльності підприємства

Перевірка організації внутрішньогосподарського контролю

Перевірка стану бухгалтерського обліку

Перевірка фінансової звітності

Аудиторські ризики

Помилки та можливості обману

Аудиторські звіти