Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Конспект лекцій УДПСУ) скачати онлайн

Аудит (Конспект лекцій УДПСУ)

Аудит (Конспект лекцій УДПСУ)

Тема: 1. Сутність аудиту і його місце в системі фінансово – господарського контролю. 1. Закономірність аудиторського контролю і його розвиток в Україні.

2. Суть, мета і завдання аудиту.

3. Місце аудиту в системі фінансово-господарського контролю. Відмінність аудиту від ревізії фінансово – господарської діяльності підприємства.

4. Нормативи аудиту.

Тема 2. Предмет, метод і методичні прийоми аудиту. 1. Предмет і об”єкти аудиторського контролю.

2. Метод аудиторського контролю його сутність.

3. Методичні прийоми аудиторського контролю

Тема 3. Організація, планування, стадії та процедури аудиту. 1. Основні принципи організації аудиту.

2. Сертифікація і ліцензування аудиту.

4. Стадії організації і процедури аудиторського контролю.

Тема №4. Методи аудиторської перевірки облікової інформації та оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності. 1. Об’єкти облікової інформації і її використання під час аудиту.

2. Методи і прийоми аудиторської перевірки облікової інформації.

3. Аудиторська оцінка фінансової звітності.

Тема 5. Аудиторський ризик і методика його визначення.

Тема №6 Методика отримання аудиторських свідчень і складання робочих документів та аудиторського заключення.

Тема 7. Аудит коштів та розрахунків. 1. Аудиторська перевірка наявності та збереження коштів у касі та на рахунках в банку.

2. Аудит грошового обігу та додержання лімітів залишку готівки в касі. Аудит операцій, пов”язанних з надходженням коштів і їх оприбуткуванням на підставі касових документів.

3. Аудит операцій, пов”язаних з вибуттям коштів із каси та ефективність їх використання.

4. Аудит операцій на рахунках в банку.

5. Аудит розрахунків по дебіторській заборгованості.

Тема 8. Аудит операцій з товарно – матеріальними цінностями та ефективності їх використання. 1. Здачі операцій аудиту з ТМЦ.

2. Використання методів інвентаризації при проведенні аудиту на підприємстві. Аудиторська перевірка матеріалів інвентаризації та достовірності визначення її результатів.

3. Аудиторська перевірка операцій, пов’язаних з надходженням, вибуттям і використанням товарно – матеріальних цінностей.

Тема 9. Аудит основних засобів та нематеріальних активів та ефективності їх використання. 1. Завдання, джерела та об’єкти аудиторського контролю основних засобів та нематеріальних активів.

2. Аудиторський контроль стану збереження ОЗ, та ефективності їх використання.

3. Аудит операцій, пов’язаних з надходженням та вибуттям основних засобів.

4. Аудиторський контроль правильності нарахування амортизації основних засобів.

5. Контроль витрат на ремонт ОЗ.

6. Аудит операцій по нематеріальним активам.

Тема 10. Аудит формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.

2. Послідовність аудиту статутного капіталу та операцій пов’язаних з його змінами на підприємствах різних форм власності.

3. Особливості аудиту статутного капіталу в акціонерних товариствах.

Тема 11. Аудит обґрунтованості витрат виробництва та собівартості продукції. 1. Завдання, джерела інформації для проведення аудиту, нормативні акти.

2. Аудит витрат за економічними елементами і статтями калькуляції. Аудит ефективності використання матеріалів у виробництві.

3. Аудит виробничої собівартості продукції.

4. Аудит валових витрат.

Тема 12. Аудит готової продукції та її реалізації. 1. Завдання, напрямки аудиту, джерела інформації.

2. Аудит виконання виробничної програми з випуску готової продукції, робіт (послуг).

3. Аудит розпочинається з вивчення даних звітності фінансових результатів діяльності підприємства (Ф. №2), особливостей організації облікового процесу на підприємстві.

4. Особливості аудиторського контролю реалізації готової продукції на експорт.

5. Аудиторський контроль фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт (послуг).

Тема 13. Аудит фінансових результатів. 1. Мета і завдання аудиту фінансових результатів.

2. Аудит фінансових результатів включає кілька етапів:

3. Аудиторський контроль фінансового стану підприємства.