Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)

Частина 1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу Розділ 1. Основи організації бухгалтерськог ообліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством 1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналізу системі управління господарством

1.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

1.4. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації

Розділ 2. Предмет і метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу 2.1. Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

2.2. Об’єкти організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

2.3. Поетапна побудова технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

2.4. Об’єкти організації облікового, контрольного та аналітичного процесів

2.5. Метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Частина 2. Організація облікового, контрольного та аналітичного процесів Розділ 3. Організація бухгалтерського облікового процесу 3.1. Загальна побудова облікового процесу

3.2. Визначення об’єктів організації облікового процесу

3.3. Організація облікових номенклатур 3.3.1. Загальна характеристика

3.3.2. Структура облікової інформації

3.3.3. Облікові номенклатури різних етапів облікового процесу

3.4. Організація носіїв (доказів) облікової інформації 3.4.1. Загальні положення

3.4.2. Методика вибору носіїв облікової інформації

3.4.3. Організація носіїв облікової інформації первинного обліку

3.4.4. Організація носіїв облікової інформації поточного обліку

3.4.5. Організація носіїв облікової інформації підсумкового обліку

3.5. Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації

3.6. Організація технології облікового процесу 3.6.1. Основні поняття

3.6.2. Стадії документообігу

3.6.3. Організація руху матеріальних носіїв облікової інформації

3.6.4. Види графіків

3.6.5. Особливості організації технології облікового процесу на різних етапах

3.7. Особливості організації технології річного узагальнення даних бухгалтерського обліку

3.8. Форми організації бухгалтерського облікового процесу 3.8.1. Сутність форми організації облікового процесу

3.8.2. Меморіально-ордерна форма організації обліку

3.8.3. Журнально-ордерна форма організації бухгалтерського обліку

3.8.4. Машинні варіанти організації бухгалтерського обліку

Розділ 4. Особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації 4.1. Загальна побудова облікового процесу в інформаційній системі

4.2. Концепція організаційної побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку

4.3. Організація нормативно-довідкової інформації

4.4. Організація первинного обліку в умовах автоматизованої обробки інформації

4.5. Організація вихідної інформації

4.6. Особливості організації технології облікового процесу в умовах функціонування АРМ бухгалтера

Розділ 5. Організація контрольного процесу 5.1. Загальна організаційна побудова контрольного процесу

5.2. Організація номенклатур контролю

5.3. Організація матеріальних носіїв контрольного процесу

5.4. Організація технології контрольного процесу

5.5. Організація контрольного процесу на окремих технологічних етапах

5.6. Особливості організації контрольного процесу внутрішньогосподарських підрозділів 5.6.1. Загальні положення

5.6.2. Організація перевірок (ревізій) діяльностівнутрішньогосподарських підрозділів

5.7. Організація контрольного процесу в умовах автоматизованої системи обробки інформації 5.7.1. Загальна побудова організації контрольного процесув умовах автоматизованої обробки інформації

5.7.2. Організація внутрішньогосподарського контролю з використанням сучасної обчислювальної техніки

5.7.3. Організація робіт у ході проведення зовнішнього контролю (аудиту) з використанням комп’ютерної техніки

Розділ 6. Організація аналітичного процесу 6.1. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу

6.2. Організація аналітичних номенклатур

6.3. Організація матеріальних носіїв аналітичного процесу

6.4. Організація технології аналітичного процесу

6.5. Організація аналітичного процесу на деяких технологічних етапах

6.6. Особливості організації аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації

Частина 3. Організація роботи виконавців облікових, контрольних та аналітичних служб Розділ 7. Організація праці працівників — людей, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом 7.1. Принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз

7.2. Поділ та кооперування праці

7.3. Види норм та їх характеристика

7.4. Визначення чисельності (кількості), облікового, контрольного та аналітичного персоналу

7.5. Самоорганізація роботи працівників обліку, контролю та аналізу

7.6. Особливості організації роботи керівника служби обліку, контролю та аналізу

7.7. Організація бухгалтерського діловодства

7.8. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці працівників обліку, контролю та аналізу 7.8.1. Вимоги до ергономічного забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу

7.8.2. Соціальне забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу

Розділ 8. Організаційна побудова бухгалтерської служби та розробка організаційних регламентів 8.1. Загальні положення

8.2. Організаційна побудова бухгалтерії 8.2.1. Форми організаційної побудови та структура бухгалтерії

8.2.2. Типи організаційних структур

8.2.3. Особливості побудови структури підрозділів бухгалтерського обліку у великих господарствах

8.2.4. Госпрозрахункові (централізовані) бухгалтерії

8.3. Розробка організаційних регламентів 8.3.1. Завдання і функції апарату, зайнятого обліком, контролем та аналізом

8.3.2. Класифікація організаційних регламентів з обліку,контролю та аналізу

8.3.3. Вихідні положення для розробки організаційних регламентів

8.3.4. Методика розробки положення про службу (відділ) управління бухгалтерського обліку

8.3.5. Методика і техніка розробки положення про підрозділ (сектор, групу) бухгалтерської служби підприємства

8.3.6. Методика розробки посадових інструкцій

8.3.7. Особливості розробки графіків, інструкцій та інших документів

8.3.8. Організація роботи виконавців необлікових підрозділів з виконання ними облікових робіт

Частина 4. Організація забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку Розділ 9. Організація проектування і впровадження системи обліку, контролю та аналізу за умов застосування ПК 9.1. Основи організації проектування

9.2. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку

9.3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту

9.4. Складання технічного проекту та робочої документації

9.5. Впровадження проекту в дію

Розділ 10. Організація інформаційного і технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу 10.1. Організація інформаційного забезпечення обліку

10.2. Організація інформаційного забезпечення контролю та аналізу

10.3. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу

Розділ 11. Організація розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу 11.1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

11.2. Види планів розвитку обліку, контролю та аналізу і їх зміст

11.3. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань

11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

11.5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу 11.5.1. Показники ефективності

11.5.2. Розрахунок витрат на розробку (прив’язування) та впровадження проекту

11.5.3. Визначення економії від впровадження проекту

Розділ І. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітностібюджетних установ, її особливості та склад

Назви звітів, їх номера та орган, який затвердив

Розділ ІІ. Загальні положення складання звітності бюджетними установами та порядок її подання і затвердження

Розділ ІІІ. Методика складання кошторисів бюджетних установ

Порядок складання проектів кошторисів

Порядок розгляду і затвердження кошторисів

Основні вимоги щодо виконання кошторису

Складання та виконання розпису Державного бюджету України

Складання розпису

Внесення змін до розпису

Тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету

Виконання розпису та звітність

Розділ ІV. Звітність бюджетних установ, затверджена органами Державного Казначейства України

АКТИВ Розділ І. Необоротні активи

Розділ ІІ. Оборотні активи

Розділ ІІІ. Витрати

ПАСИВ Розділ І. Власний капітал

Розділ ІІ. Зобов’язання

Розділ ІІІ. Доходи

Звіт про виконання загального фонду кошторису установи

Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України

Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по установах охорони здоров’я

Звіт про виконання плану по штатах та контингентах по загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів

Звіт про рух необоротних активів

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей у бюджетних установах

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Звіт про заборгованість бюджетних установ

Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами

Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ

Довідка про кошти на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи

Довідка про депозитні операції установ

Довідка про скорочення нормативів на утримання установи

Довідка про перерахування коштів на виконання програм

Порядок складання квартальної звітності органами Державного казначейства України

Склад квартальної звітності

Заповнення форм звітів

Видатки загального фонду бюджету

Видатки спеціального фонду бюджету

Місячний звіт про виконання місцевих бюджетів

Розділ V. Форми звітності, затверджені Держкомстатом України

Звіт з праці

Склад фонду оплати праці

Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати

Звіт щодо причин та наслідків страйку

Звіт про використання робочого часу

Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках

Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання

Розділ VI. Форми звітності, затверджені фондами страхування

Заповнення розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування платниками за звітний місяць

Заповнення додатку до розрахунку зобов’язань із пенсійного збору

Роз’яснення щодо заповнення звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності по формі Ф4-ФССзТВП та Ф14

Перелік пільг, передбачених законодавством з виплати допомоги особам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи до колонок 5—6 розділу 4

Розділ VIІ. Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами

Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами

Заповнення податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями

Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ І. Загальні положення

II. Структура ознаки

Перелік нормативно-правових актів, якими визначено особливості оподаткування неприбуткових установ (організацій)

Методичні рекомендації щодо визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)

2. Благодійні фонди і благодійні організації

3. Пенсійні фонди, кредитні спілки

4. (0011) — інші, ніж визначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів

5. (0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників

6. (0013) — релігійні організації

Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ

Реєстрація неприбуткових установ

Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви

РОЗДІЛ VIII. Узгодженість показників різних форм звітності бюджетних установ

РОЗДІЛ ІХ. Терміни зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах

Терміни зберігання документів за їх видами

РОЗДІЛ Х. Використання тестів для оцінкиякості знань студентів за допомогою комп’ютерних технологій

Запуск програми

Робота з програмою «редактор тренажера»

Робота з програмою «Тренажер»

ДОДАТКИ Додаток 1. Про Державне казначейство України

Додаток 2. Питання Державного Казначейства

Додаток 3. Положення про Державне Казначейство

Додаток 4. Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів

Додаток 5. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання

Додаток 6. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу

Додаток 7. Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Література