Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна психологія (Л.Е.Орбан-Лембрик) скачати онлайн

Соціальна психологія (Л.Е.Орбан-Лембрик)

Соціальна психологія (Л.Е.Орбан-Лембрик)

3.3. Міжособистісна взаємодія

Зміст підручника “Соціальна психологія” (Л.Е.Орбан-Лембрик)

1. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання1.1. Сутність, структура, функції, категорії соціальної психології та взаємозв’язки з іншими галузями знання

1.2. Предмет і завдання соціальної психології

1.3. Формування і розвиток соціально-психологічних знань

1.4. Методологія і методи соціальної психології

2. Соціально-психологічні проблеми особистості 2.1. Особистість з погляду соціальної психології

2.2. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення особистості

2.3. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості

2.4. Соціальна установка

2.5. Особистість у групі

3. Соціально-психологічна характеристика спілкування 3.1. Спілкування як феномен соціальної психології

3.2. Комунікація в міжособистісних відносинах

3.4. Сприймання і розуміння людьми одне одного у процесі міжособистісного спілкування

3.5. Перешкоди на шляху спілкування

4.5. Соціальна психологія міжгрупових відносин

4.4. Психологія великих соціальних груп і масових явищ

4.3. Динамічні характеристики малої групи

4.2. Мала група у контексті соціальної психології

4. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії4.1. Феномен групи з погляду соціальної психології

5.2. Основні сфери застосування прикладної соціальної психології

Рекомендації, поради, методики

Література

Короткий термінологічний словник