Головна Головна -> Підручники -> Підручник Конфліктологія (Ємельяненко Л. М) скачати онлайн

Конфліктологія (Ємельяненко Л. М)

Конфліктологія (Ємельяненко Л. М)

ВСТУП

1. СУТНІСТЬ КОНФЛІКТУ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ 1.1. Кінцеві та проміжні цілі

1.2 Визначення конфлікту

1.3 Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту

1.4. Характерні ознаки прояву конфлікту

1.5. Об’єктивні й суб’єктивні складові конфліктної взаємодії

1.7. Види та типи конфліктів

1.8. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

2. ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Кінцеві та проміжні цілі

2.2. Типові причини виникнення конфліктів в організації

2.3. Функції конфліктів і їхня спрямованість

2.4. Вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників

2.5. Позитивні наслідки конфліктів

2.6. Негативні наслідки конфліктів

2.7. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1. Кінцева та проміжні цілі

3.2. Правила поводження з конфліктами в організації

3.3. Сутність системи управління конфліктами

3.4. Модель організаційного механізму управління конфліктами

3.5. Загальні принципи управління конфліктами

3.6. Методи управління конфліктами

3.7. Роль менеджера в процесі управління конфліктами

3.8. Об’єктивна необхідність регулювання конфліктів у виробничих умовах

3.9. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові в професійній ситуації

4. ПРОФІЛАКТИКА Й ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ КОНФЛІКТІВ 4.1. Кінцеві та проміжні цілі

4.2. Сутність і значення процесів профілактики та запобігання виникненню конфліктів

4.3. Передумови успіху, труднощі профілактики та запобігання конфліктам

4.4. Технологія профілактики й запобігання конфліктам

4.5. Інструменти профілактики й запобігання конфліктам

4.6. Інструменти управління емоціями у профілактиці й запобіганні конфліктам

4.7 Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

5. ДІАГНОСТИКА КОНФЛІКТУ І КОРЕГУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЙОГО УЧАСНИКІВ 5.1. Кінцеві та проміжні цілі

5.2. Логіка своєчасного діагнозу конфлікту

5.3. Технологія діагностики конфлікту

5.4. Інструментарій технології діагностики конфлікту

5.5. Позиції та стилі поведінки учасників конфлікту

5.6. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

6. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КОНФЛІКТІВ 6.1. Кінцеві та проміжні цілі

6.2. Особливості прогнозування конфліктів

6.3. Основні періоди й етапи розвитку конфлікту

6.4. Ескалація конфлікту

6.5. Реверсія конфлікту

6.6. Форми, результати й критерії завершення конфліктів

6.7. Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників

6.8. Умови й фактори продуктивного завершення конфліктів

6.9. Дії керівника в процесі розвитку конфлікту

6.10. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

7. РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ 7.1. Кінцеві та проміжні цілі

7.2. Сутність процесу розв’язання конфлікту

7.4. Типові помилки під час розв’язання конфліктів

7.5. Технологія розв’язання конфлікту

7.6. Конструктивний інструментарій для розв’язання конфліктів

7.7. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

8. УПРАВЛІННЯ СТРЕСАМИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ 8.1. Кінцева та проміжні цілі

8.2. Класифікація стресорів та їхніх наслідків

8.3. Сутність, фактори та види стресів

8.4. Динаміка розвитку внутрішнього напруження під час стресу

8.5. Рівні та методи управління стресами

8.6. Умови запобігання стресам

8.7. Психологічна готовність членів трудового колективу протистояти стресам

8.8. Прийоми виходу зі стресових ситуацій

8.9. Прийоми нейтралізації стресів

8.10. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

9. БЕЗКОНФЛІКТНЕ СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ І НАРАД 9.1. Кінцеві та проміжні цілі

9.2. Переговори й наради у професійній діяльності

9.3. Технологія організації та проведення ділових нарад

9.4. Техніка ведення ділових переговорів

9.5. Формування культури проведення переговорів і нарад

9.6. Рекомендації організаторам та учасникам переговорів і нарад із позицій безконфліктного спілкування і результативного завершення

9.7. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

10. БЕЗКОНФЛІКТНА ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН У ДИСКУСІЯХ І СУПЕРЕЧКАХ 10.1. Кінцеві та проміжні цілі

10.2. Дискусії й суперечки як специфічні форми ділового спілкування

10.3. Передумови формування безконфліктного спілкування у процесі ділових дискусій і суперечок

10.4. Етапи проведення ділових дискусій і суперечок

10.5. Шляхи встановлення згоди учасників ділових дискусій і суперечок

10.6. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

11. КОНФЛІКТНА ВЗАЄМОДІЯ В ПРОЦЕСІ НОВОВВЕДЕНЬ 11.1. Кінцеві та проміжні цілі

11.2. Нововведення і їхній вплив на взаємини в трудовому колективі

11.3. Особливості сприйняття нововведень різними категоріями працівників

11.4. Оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі за інноваційної діяльності

11.5. Роль керівника колективу в регулюванні інноваційних конфліктів

11.6. Підготовка свідомості працівників до необхідності інноваційної діяльності

11.7. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації

12. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ КОНФЛІКТИ, ЇХ УРЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ 12.1. Кінцеві та проміжні цілі

12.2. Соціально-трудовий конфлікт, його сутність і місце в системі соціальних суперечностей

12.3. Різновиди соціально-трудових конфліктів, їх причини та функції

12.4. Основні стратегії переговорів у вирішенні конфліктів соціально-трудового характеру

12.5. Посередництво та головні умови досягнення успіху в переговорах

12.6. Страйки як надзвичайний засіб вирішення колективних трудових суперечок, їхня суть, різновиди та проблеми врегулювання й вирішення

12.7. Соціальне партнерство: його примирна функція в досягненні злагоди в колективному трудовому спорі (конфлікті)