Головна Головна -> Підручники -> Підручник Транснаціональні корпорації скачати онлайн

Транснаціональні корпорації

Транснаціональні корпорації

Частина 1 ТНК як суб’єкт світового господарства Розділ 1 Транснаціональний капітал і форми підприємництва 1.1. Транснаціоналізація: геоцентричні підприємства

1.2. Організаційні форми підприємництва

1.3. Типи корпорацій

1.4. Фази розвитку корпорацій

1.5. Закордонні операції корпорацій

Розділ 2 Економічна природа ТНК 2.1. ТНК як різновид міжнародної компанії

2.2. Ознаки і суть ТНК

2.3. Причини виникнення і розвитку ТНК

2.4. Типи і структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного рівня

Розділ З Історичний аспект розвитку ТНК 3.1. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання

3.2. Етапи розвитку ТНК

3.3. Глобальні ТНК: загальна характеристика

Розділ 4 Експансіоністський характер діяльності ТНК 4.1. Форми експансії ТНК

4.2. Внутрішньофірмове міжнародне виробництво

4.3. ТНК на міжнародних фінансових ринках

4.4. Активізація транснаціональної діяльності компаній

Частина 2. Механізм функціонування ТНК Розділ 5 Теорії прямого іноземного інвестування і ТНК 5.1. Суть та умови прямого іноземного інвестування. OLI-підхід

5.2. Альтернативні пояснення суті та причин прямого іноземного інвестування

5.3. Пряме іноземне інвестування як спосіб ухилення від сплати податків

5.4. Нематеріальні активи у прямому іноземному інвестуванні

5.5. Трансферт активів і реалізація цільової функції ТНК

5.6. Чи існують обмеження прямого іноземного інвестування?

Розділ 6 Економічний механізм ТНК 6.1. Податкові умови діяльності ТНК

6.2. Міжнародне позиціювання активів ТНК

6.3. Трансфертні ціни в діяльності ТНК

6.4. Управління фінансовими потоками ТНК

Розділ 7 Фінанси ТНК 7.1. Середовище фінансової діяльності ТНК

7.2. Внутрішня фінансова структура ТНК

7.3. Теоретичні аспекти фінансової діяльності ТНК: Теорія Модільяні-Міллера

7.4. Невідповідність теорії корпоративних фінансів практиці господарювання ТНК

7.5. Деякі проблеми фінансів ТНК

Розділ 8 Формування та реалізація стратегій ТНК 8.1. Особливості стратегічного менеджменту ТНК

8.2. Конкурентні стратегії ТНК

8.3. Організаційна структура ТНК

Розділ 9 Маркетингові стратегії ТНК 9.1. Сутність і класифікація маркетингових стратегій

9.2. Міжнародне середовище як детермінанта обрання маркетингової стратегії

9.3. Міжнародний життєвий цикл товару та його вплив на маркетингові стратегії ТНК

9.4. Особливості запровадження маркетингових стратегій у діяльність ТНК країн, що розвиваються

9.5. Переваги та недоліки запровадження стандартизованих і адаптованих маркетингових стратегій у міжнародній діяльності ТНК

Розділ 10 Транснаціональні альянси 10.1. Фактори і мотиви розвитку транснаціональних альянсів

10.2. Форми транснаціональних альянсів

10.3. Переваги створення транснаціональних альянсів на прикладі міжнародних авіакомпаній

Розділ 11 Наддержавне регулювання діяльності ТНК 11.1. Історичний нарис наддержавного регулювання діяльності ТНК ,

11.2. Діяльність ООН з вироблення правил поведінки ТНК

11.3. Політика ОЕСР з регулювання діяльності ТНК

11.4. Адаптація ТНК до умов наддержавного регулювання їх діяльності

Частина 3. ТНК у світовому економічному просторі Розділ 12. ТНК у системі сучасного міжнародного інвестування 12.1. ТНК у процесах глобального руху капіталів

12.2. Засоби та цілі концентрації виробництва в міжнародному масштабі

12.3. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК

12.4. Неакціонерні форми експансії ТНК

12.5. Діяльність ТНК в екологічному контексті: проблеми і шляхи їх розв’язання

Розділ 13 Геостратегічні орієнтири розвитку інвестиційних тенденцій 13.1. ТНК в економіці економічно розвинутих країн

13.2. ТНК в економіці країн, що розвиваються

13.3. ТНК і міжнародний бізнес в Україні

Розділ 14 ТНК у міжнародній господарській діяльності 14.1. Плюси і мінуси господарської діяльності ТНК

14.2. ТНК і країни базування

14.3. ТНК і приймаючі країни

Післямова