Головна Головна -> Підручники -> Підручник Управління зовнішньоекономічною діяльністю (А.І. Кредісов) скачати онлайн

Управління зовнішньоекономічною діяльністю (А.І. Кредісов)

Управління зовнішньоекономічною діяльністю
А.І. Кредісов

ПЕРЕДМОВА ДО 1-ГО ВИДАННЯ

ПЕРЕДМОВА ДО 2-ГО ВИДАННЯ

Розділ 1 Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю (історичний огляд) 1. ПЕРШІ ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Й УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

2. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3. СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Розділ 2 Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1. ІНСТИТУЦІЇ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ТОРГІВЛЕЮ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

2. ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

3. БАГАТОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ 3 Організації у сфері міжнародної торгівлі 1. ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПРО ТАРИФИ І ТОРГІВЛЮ (ГАТТ)

2. ЗМІСТ РОБОТИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО ТАРИФИ І ТОРГІВЛЮ

3. ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВТО)

Розділ 4 Організація експортно-імпортних операцій 1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ ТОВАРІВ

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО АПАРАТУ ПРОМИСЛОВИХ ФІРМ ДЛЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

4. ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ

5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Розділ 5 Практика валютного регулювання 1. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЯ ВЛАСТИВІСТЬ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

2. МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

3. ОБ’ЄКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

4. ІНСТРУМЕНТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ 6 Стимулювання та захист іноземних інвестицій

Розділ 7 Проблеми і перспективи розвитку вільних економічних зон 1. ЕВОЛЮЦІЯ ЗОНИ

2. СУЧАСНІ ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

3. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

Розділ 8 Міжнародні фінансові організації

Розділ 9 Організація діяльності міжнародних товарних ринків 1. МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ БІРЖІ

2. МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ АУКЦІОНИ

3. ТОРГИ

4. МІЖНАРОДНІ ЯРМАРКИ І ВИСТАВКИ

Розділ 10 Сутність і механізм управління митним режимом 1. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СИСТЕМОЮ

2. МІЖНАРОДНИЙ РЕЖИМ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ І МИТНИХ КОРДОНІВ

3. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МИТА

4. МИТНО-ТАРИФНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

5. ПРАВО МИТНИХ ПІЛЬГ

6. РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЖИМУ

7. КОНТРОЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНІ МИТНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВ (МІЖНАРОДНИЙ МИТНИЙ ПРОЦЕС)

8. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

10. ЗМІСТ І ЦІЛІ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

11. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Розділ 11 Планування ринкової стратегії фірми 1. СТРУКТУРА СТРАТЕГІЇ ФІРМИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

2. ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ

3. СТРАТЕГІЧНА МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА ФІРМИ

4. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ РОСТУ МАЛИХ, ЗНАЧНИХ І СЕРЕДНІХ ФІРМ

Розділ 12 Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2. ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

3. НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

4. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ ФІРМИ

Розділ 13 Контракт у зовнішньоекономічній діяльності 1. УМОВИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ

2. ПЛАТЕЖІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 14 Управління контрактною діяльністю і практика ведення комерційних переговорів 1. ТИПОВІ КОНТРАКТИ

2. ПІДГОТОВКА ДО УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

Розділ 15 Цінова політика на зовнішньому ринку 1. СУЧАСНА ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ФІРМИ

2. ЦІНИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ І МЕТОДИКИ ЇХ РОЗРАХУНКІВ

Розділ 16 Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 1. Способи платежу

2. ЗАСОБИ ПЛАТЕЖУ

3. ФОРМИ ПЛАТЕЖІВ

Розділ 17 Організація обліку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств

1. ОБЛІК ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

2. ОБЛІК ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ

Розділ 18 Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі

2. ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТУ

3. МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

4. Залізничні перевезення 5. Автомобільні перевезення 6. Повітряні перевезення 7. Транспортно-експедиторські підприємства

Розділ 19 Страховий захист зовнішньоекономічних операцій 1. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТРАХУВАННЯ. СПЕЦИФІКА СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ

3. ЗАХИСТ ВІД ВАЛЮТНИХ І КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ

Розділ 20 Імідж і реклама фірми в міжнародній торгівлі 1. СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ФІРМИ

2. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА УСПІШНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

3. РОЗВИТОК РИНКУ РЕКЛАМИ

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 21 Бізнес-план: структура та зміст 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І КРИТЕРІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУ

2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Розділ 22 Інвестиційний аналіз капіталовкладень 1. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

2. ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ОЦІНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Розділ 23 Фінансовий аналіз інвестиційних проектів

1. ПРИБУТКОВІСТЬ

2. ЕФЕКТИВНІСТЬ

3. ЛІКВІДНІСТЬ (ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ)

4. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ

Розділ 24 Техніка залучення кредитних ресурсів для реалізації міжнародних підприємницьких проектів 1. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ