Головна Головна -> Підручники -> Підручник Гетьман Іван Мазепа та його доба (Оглоблин О.), Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.) скачати онлайн

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА (Ілюстрації)

Частина 3 Завдання для блочно-модульного контролю

2. Типові задачі, використовувані для формування комплексної виробничої ситуації другого етапу блочно-модульного контролю

5.4. Типові задачі 5.4.1. Оцінка вартості та дохідності акцій

4.4. Типові задачі

3.4. Типові задачі

2.4. Типові задачі

1.4. Типові задачі

Частина 4 Перелік тем та навчально-методичні вказівки до написання рефератів 1. Теми рефератів

2. Тематичний план з дисципліни

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

5.2. Плани семінарських занять

4.2. Плани семінарських занять

3.2. Плани семінарських занять

1.2. Плани семінарських занять

2.2. План семінарського заняття

2. Підготовка рефератів

4.5. Основна термінологія

3.5. Основна термінологія

2.5. Основна термінологія

1.5. Основна термінологія

Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу 1.1. Методичні вказівки до вивчення теми

Тема 5. Фінансові інвестиції 5.1. Методичні вказівки до вивчення теми

Тема 4. Реальні інвестиційні проекти 4.1. Методичні вказівки до вивчення теми

Тема 3. Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості 3.1. Методичні вказівки до вивчення теми

Тема 2. Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні 2.1. Методичні вказівки до вивчення теми

Мета і завдання дисципліни – Інвестиційний аналіз

5.5. Література

4.6. Література

3.6. Література

2.6. Література

1.6. Література

1.1. Критерії оцінювання знань за результатами поточного контролю

5.3. Контрольні запитання

4.3. Контрольні запитання

3.3. Контрольні запитання

2.3. Контрольні запитання

1.3. Контрольні запитання

3. Зміст дисципліни по темах

ЗМІСТ

Вступ – Інвестиційний аналіз

1.1. Критерії оцінювання знань за результатами поточного контролю

2. Система підсумкового контролю

2.1. Перелік екзаменаційних завдань

2.2. Критерії оцінювання знань під час іспиту

2.3. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни