Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія: теорія та історія політичної науки. Навчальний посібник (Шляхтун П.П.) скачати онлайн

Політологія: теорія та історія політичної науки. Навчальний посібник (Шляхтун П.П.)

Політологія: теорія та історія політичної науки. Навчальний посібник (Шляхтун П.П.)

Типологія політичних еліт

Еліта і бюрократія

Шляхи формування політичних еліт

Глава 15. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

1. Сутність, витоки і функції політичного лідерства

Сутність політичного лідерства

Витоки політичного лідерства

Функції політичного лідерства

Типологія політичного лідерства

Механізми формування політичного лідерства

Глава 16. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Сутність політичної культури

Структура політичної культури

Поняття політичної свідомості

Політична психологія та ідеологія

Буденна й теоретична політична свідомість

Індивідуальна, групова й масова політична свідомість

Типологія політичної культури Г. Алмонда і С. Верби

Типологія політичної культури Є. Вятра

Вплив політичної культури на політичну систему

Функції політичної культури

Сутність політичної соціалізації

Етапи політичної соціалізації

Міжнародна і зовнішня політика

Цілі і функції зовнішньої політики

Засоби зовнішньої політики

Глава 17. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Міжнародна і зовнішня політика

Цілі і функції зовнішньої політики

Засоби зовнішньої політики

Сутність та особливості міжнародних відносин

Структура міжнародних політичних відносин

Поняття світового політичного процесу

Марксистська концепція світового політичного процесу

Геополітичні концепції

Концепція політичного реалізму

Модерністські концепції

Україна в системі міжнародних політичних відносин

Глава 18. СВІТОВІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ

1. Класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини і сучасність

Лібералізм

Консерватизм

2. Основні ідейно-політичні доктрини в робітничому русі

Комунізм

Соціал-демократизм

3. Ідейні засади політичного екстремізму

Фашизм

Анархізм

Троцькізм

Взаємовплив політичних ідеологій