Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Юрій М.Ф.) скачати онлайн

Політологія (Юрій М.Ф.)

Політологія (Юрій М.Ф.)

РОЗДІЛ IV. Основні політичні інститути Тема 9. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИКИ Концепції походження держави

Ознаки і сутність держави

Функції держави

Структура і форми держави

Правова і соціальна держава

Держава і громадянське суспільство

Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИКИ Основні елементи теорії соціальних груп

Суспільні організації

Тема 11. Політичні партії. Партійні системи. Суспільно-політичні рухи

Громадсько-політичні організації та рухи

РОЗДІЛ V. Соціальні суб’єкти політичної влади Тема 12. Політична еліта

Громадсько-політичні організації та рухи

РОЗДІЛ V. Соціальні суб’єкти політичної влади Тема 12. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА Поняття еліти. Теорії еліт

Причини елітизму. Функції і типи еліт

Канали і системи рекрутування політичної еліти

Особливості еволюції політичної еліти України

Тема 13. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО Сутність політичного лідерства

Стилі і типи політичного лідерства

Зовнішні фактори, що впливають на формування політичного лідера

Індивідуальні риси, що впливають на формування лідера

Імідж політичного лідера

РОЗДІЛ VI. Вибори і виборчі системи Вибори: поняття, принципи

Стадії виборчого процесу

Типи виборчих систем

РОЗДІЛ VII. Політична культура і політична участь Типи політичних культур

Політична соціалізація

Політична участь

Тема 16. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ Місце і роль політичної свідомості у відношеннях влади

Політична ідеологія та її різновиди

Політична психологія як елемент політичної свідомості

РОЗДІЛ VIII. Політичні процеси і конфлікти Тема 17. ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ І КРИЗИ Сутність соціальних конфліктів. Специфіка політичних конфліктів

Типологія політичних конфліктів і криз

Етнополітичні конфлікти

Стадії розвитку політичних конфліктів і шляхи їх вирішення

Тема 18. ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ Сутність і структура політичного процесу

Типи і різновиди політичного процесу

Основні теорії політичної модернізації

Необхідні передумови утвердження демократії. Етапи демократичного процесу

Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв’язання

Тема 19. Міжнародні відносини і проблеми глобалізації Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин

Основні суб’єкти сучасних міжнародних відносин

Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини

Поняття національного інтересу. Національні інтереси України

ЛІТЕРАТУРА