Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Дзюбка) скачати онлайн

Політологія (Дзюбка)

Політологія (Дзюбка)

Передмова

Розділ I. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ ПРО ПОЛІТИКУ 1.1. Предмет і метод політології

1.2. Політика як соціальне явище

1.3. Історія розвитку політичної думки

1.4. Світовий політичний процес і традиційні суспільно-політичні течії

Розділ 2. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО РЕГУЛЯТОРИ 2.1. Політична сфера і політичне життя суспільства

2.2. Політична діяльність

2.3. Політичні рішення

2.4. Політичний процес. політичні зміни. політичний розвиток

2.5. Політичні конфлікти, їх попередження та врегулювання

2.6. Політичне прогнозування

Розділ III. СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОЛІТИКИ 3.1. Суб’єкти і об’єкти політики

3.2. Людина і політика

3.3. Громадянське суспільство і держава

3.4. Політична суб’єктність етносів і націй. сучасна етнополітика

3.5. Політичне лідерство

3.6. Політична еліта

Розділ IV. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА 4.1. Теорія політичної системи суспільства

4.2. Політична влада

4.3. Політичні відносини

4.4. Політична організація суспільства. держава — центральна інституція

4.5. Політичні партії та партійні системи

4.6. Громадські організації і рухи

4.7. Політичні режими: типологія та основні характеристики

Розділ V. ДУХОВНІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ 5.1. Загальні положення

5.2. Політична свідомість

5.3. Політична ідеологія

5.4. Політична психологія

5.5. Політична культура

Розділ VI. СВІТОВА ПОЛІТИКА ЯК СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 6.1. Теорія та історія міжнародної політики

6.2. Принципи міжнародного права

6.3. Україна у сучасному світі

6.4. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності