Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Кремень) скачати онлайн

Політологія (Кремень)

Політологія (Кремень)

ПЕРЕДМОВА

ЩО І ЯК ВИВЧАЄ НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ?

1. Політика – соціальне явище

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ Що таке наука про політику?

МЕТОДИ І СПОСОБИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІТИКИ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ Політичні ідеї Стародавнього світу

2. Політичні вчення в середньовіччі

Політичні ідеї Фоми Аквінського

3. Проблеми теорії політики в епоху відродження

4. Політичні вчення в XVI -XVII ст.

5. Розвиток політичної думки XVIII ст.

6. Політична думка в європі кінець XVIII – XIX ст.

Політичні ідеї в Росії

7. Сучасні політичні вчення заходу

Формування політичної думки в Україні

Ідеї обмеженої монархії

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

ТЕОРЕТИЧНА ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ В РОСІЇ І УКРАЇНІ

Іван Франко

3. Соціально-політичні вчення про національно-культурне відродження та державність

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА. ВЛАДА – ЯВИЩЕ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ. 1. Поняття та структура влади.

СУБ’ЄКТ ВЛАДИ

2. ЗАСОБИ, ПРОЦЕС І ВИДИ ВЛАДИ

ТИП ВЛАДИ

Державна влада

Економічна влада

ВИДИ ВЛАДИ

Політична легітимність

ФУНКЦІЇ БЮРОКРАТІЇ

Функції політичної системи, механізм

ТИПИ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

3. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ І ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

Формування державності України

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА — УМОВА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

2. ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА В ПОЛІТИЦІ

4. ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ. ТИПИ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА 1. Особа в політиці

СТАВЛЕННЯ.

2. КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: Позитивні і негативні права

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

ПРОБЛЕМА ПРАВ ЛЮДИНИ В РІЗНОМАНІТНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Політичні теорії про соціальну стратифікацію

2. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ. ПОЛІТИЧНІ РУХИ 1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві

2. Сучасні партійні системи і їх суть

3. Суть і тенденції розвитку політичних рухів

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО 1. Суть та роль політичного лідерства в суспільстві

ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

1. Політична свідомість: поняття, структура, функції

МАСОВА ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ.ТИПИ

3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ПОЛІТИКА І МОРАЛЬ

2. Політика і мораль як система

Професійний політик

ПОЛІТИКА ТА ІДЕОЛОГІЯ 1. Природа і суть сучасних політичних концепцій

2. Основні ідеологічні течії сучасності

Консервативність

Лібералізм

3. Альтернативне бачення суспільного ладу

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА 1. Поняття держави та її природа. Що таке держава?

Теорії походження держави

2. Форми політичного правління і державного устрою

Форми правління

Змішані форми побудови

2. Громадянське суспільство і правова держава

ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ: СУТЬ ТА ТИПИ

Типи політичних режимів

3. Тоталітаризм

3. Авторитаризм

4. Ліберально-демократичний режим

5. Політичний режим демократії

6. Політичні еліти і демократія

Національна політика і формування суверенної держави

Політика національної згоди – гарантія державної самостійності

Роль держави у вирішенні етносоціальних проблем України

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА Взаємозв’язок економіки і політики

Мета економічної політики

Функції держави в ринковій системі

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС І ПОЛІТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ

1. Культура україни в соціально-історичному вимірі

2. Соціокультурний аспект політичних реформ в україні

ПОЛІТИКА ТА РЕЛІГІЯ 1. Зміст та класифікація релігійних вірувань

2. Релігійно-клерикальні концепції

3. Співвідношення політики і релігії

Основна ідея священних книг

Істотні відмінності у взаємовідносинах держава і церква

ЕКОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА

1. Основні поняття і предмет соціальної екології

2. Актуальні проблеми соціальної екології

3. Проблеми формування і управління соціоприродною системою

4. Види екологічної освіти

5. Екологія людини в західній Європі

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА 1. Сучасний суспільний прогрес

2. Міжнародна політика XX сторіччя

3. Україна у світовому співтоваристві

4. Людство перед глобальними проблемами

5. Майбутнє і суспільний соціальний прогрес

ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ І КРИЗИ 1. Природа і суть політичного конфлікту

2. Типи політичних конфліктів. Моделі кризового розвитку конфліктів

2. Політичний тероризм і його різновиди

ВОЄННА ПОЛІТИКА: ДЕРЖАВА ТА АРМІЯ

1. Армія – знаряддя воєнної політики

ПОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 1. Суть концепції національної безпеки

НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ: В ПОШУКУ І РОЗВИТКУ