Головна Головна -> Підручники -> Підручник Дошкільна педагогіка (Т.І.Поніманська) скачати онлайн

Дошкільна педагогіка (Т.І.Поніманська)

Дошкільна педагогіка (Т.І.Поніманська)

Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX ст.

Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст.

Вікова періодизація дитинства

Зміст підручника “Дошкільна педагогіка” (Т.І.Поніманська)

1. Загальні засади дошкільної педагогіки

1.1. Предмет дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань

Значення дошкільного дитинства

Дитинство як соціально-педагогічне явище

Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками

1.2. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання

Виховання і розвиток

Роль дорослого в розвитку дитини

Вікові й індивідуальні особливості дітей

Обдаровані діти

Діти з проблемами розвитку

1.3. Педагогічне дослідження в галузі дошкільної педагогіки

Методологія педагогічного дослідження

Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки

Упровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти

Упровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти

Значення передового педагогічного досвіду

2. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки

2.1. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання

Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу

Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя

Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху Відродження

Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва

Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст.

Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX — у першій половині XX ст.

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки