Головна Головна -> Підручники -> Підручник Активізація навчання в економічній освіті (Ковальчук Г.О.) скачати онлайн

Активізація навчання в економічній освіті (Ковальчук Г.О.)

Активізація навчання в економічній освіті (Ковальчук Г.О.)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА Й РИНКОВА КОН’ЮНКТУРА В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ 1.1. Основні напрямки оптимізації навчального процесу в економічній освіті 1.1.1. Вимоги до фахівця та розвиток людських ресурсів у сучасних умовах ринку праці

1.1.2. Формування професійних умінь майбутніх фахівців: навчання через дію

1.1.3. Рівні компетентності майбутніх спеціалістів та моделювання рівнів засвоєння знань навчального предмета

1.1.4. Технологія навчання в моделі професійної підготовки майбутніх фахівців

1.2. Фактори активізації навчання в економічній освіті

1.2.1. Особливості взаємодії як фактор активізації навчання

1.2.2. Організація змісту навчання

1.2.3. Удосконалення організаційних форм навчання

1.2.4. Фактори активізації дидактичних процесів

1.2.5. Особливості навчання дорослих в економічній освіті

1.2.6. Навчання економіки молодших школярів

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

2.1. Лекційні та комбіновані заняття

2.1.1. Міні-лекція

2.1.2. Зведений виклад

2.1.3. Комбінований урок з економіки

2.2. Практично-семінарські заняття

2.2.1. Малі групи

2.2.2. Дискусія

2.2.3. Мозкова атака (brain storming)

2.2.4. Аналіз конкретних ситуацій (case method)

2.2.5. Метод випадків (incident method)

2.2.7. Інсценізації (role playing)

2.2.8. Дидактичні ігри

2.2.9. Метаплан

2.2.10. Тренінг

2.3. Організація самостійної роботи з економічних дисциплін 2.3.1. Самостійна робота студентів (срс)

2.3.2. Тексти дидактичні

2.3.3. Економічні казки

2.3.4. Навчальне проектування

2.4. Використання засобів навчання в економічній освіті

2.4.1. Наочні навчальні посібники й технічні засоби навчання (тзн)

2.4.2. Технічні засоби навчання

2.4.3. Дидактична доцільність використання засобів наочності в процесі вивчення економіки

2.4.4. Використання інформаційних систем і технологій у вивченні економічних дисциплін

2.5. Комплексна діагностика успішності навчання з економіки 2.5.1. Контроль успішності навчання

2.5.2. Перевірка навчальних досягнень (успішності) з економіки

2.5.3. Тестові завдання

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК