Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інформаційні системи та технології в економіці (Курс лекцій) скачати онлайн

Інформаційні системи та технології в економіці (Курс лекцій)

Інформаційні системи та технології в економіці (Курс лекцій)

Тема 1. Основні етапи створення та впровадження АСУ 1. Історична довідка розвитку автоматизованих систем управління (АСУ).

2. Причини переходу до створення і впровадження інтегрованих АСУ (ІАСУ).

3. Визначення понять АСУ і ІАСУ. Аспекти інтеграції в АСУ.

Тема 2. КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 4. Класифікація АС. Ознаки класифікації АС.

5. АС нового покоління. Види інтелектуальних інформаційних систем.

Тема 3. Структура комп’ютерних інформаційних систем 6. Структура комп’ютерних інформаційних систем (ІС).

7. Особливості задач, що розв’язуються в комп’ютерних ІС.

8. Ознаки класифікації задач обробки даних в комп’ютерній ІС.

Тема 4. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 9. Поняття та класифікація управлінських АС (АСУ).

Тема 5. Принципи побудови управлінських систем, їхня структура 10. Основні принципи побудови АСУ (системності розвитку, сумісництва, стандартизації, уніфікації, ефективності), їхня структура.

11. Часткові принципи, що деталізують загальні принципи побудови АСУ. Їхня структура.

Тема 6. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АСУ 12. Технологічний аспект вивчення елементів АСУ. Організаційні форми використання обчислювальної техніки.

Тема 7. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АСУ 13. Функціональний аспект вивчення елементів АСУ. Елементи забезпечення АСУ.

14. Функціональний аспект вивчення елементів АСУ. Функціональна частина АСУ.

Тема 8. КОНЦЕПЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В АСУ 15. Технічні та організаційні передумови становлення концепції розподільної обробки інформації в управлінських інформаційних системах.

16. Реалізація технології розподільної обробки інформації на базі обчислювальної мережі.

17. Класи задач організаційного управління, що розв’язуються в складі АРМ та класи типових АРМ (АРМ-К, АРМ-С, АРМ-Т).

18. Характеристика функцій АРМ керівника (АРМ-К).

19. Характеристика функцій АРМ спеціаліста (АРМ-С).

20. Характеристика функцій АРМ технічних працівників (АРМ-Т). Подальший розвиток АРМ в організаційному управлінні.

Тема 9. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ АСУ 21. Призначення інтегрованих АСУ. Інтегрована АСУ підприємством (об’єднанням).

22. Основні положення для створення високоефективної інтегрованої АСУ.

23. Поняття “інтеграція” в ІАСУ. Аспекти інтеграції.

24. Елементи забезпечення ІАСУ (інформаційне, програмне, технічне, функціональне).

25. Системний підхід до створення інформаційної системи

26. Декомпозицiя iнформацiйних систем

27. Надiйнiсть та ефективнiсть iнформацiйних систем

Тема 10. ЕТАПИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ 28. Етапи розробки та впровадження систем. Загальні положення.

29. Передпроектна стадія розробки автоматизованої системи на підприємстві.

30. Стадія проектування АСУП. Основні види робіт. Впровадження проекту системи.

Тема 11. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ SSADM (Structured System Analisys & Design Method). 31. Загальна характеристика технології розробки автоматизованих систем SSАДМ.

Тема 12. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ 33. Економічна ефективність автоматизації управління: необхідність економічного обґрунтування ефективності автоматизації; критерій ефективності. Основні показники визначення ефективності АСУ.

34. Методика визначення економічної ефективності АСУ.

Тема 13. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 35. Сутність АСКП і її задачі.

36. Структура АСКП

37. Загальна характеристика функціональних підсистем керування виробництвом. Основні задачі розв’язувані підсистемою нормування та реґламентації.

38. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: планування, обліку та контролю.

39. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: звітності, економічного аналізу та прийняття рішення, організаційно-економічна.

40. Загальна характеристика підсистем керування забезпечення виробництва.

41. Основні задачі, розв’язувані підсистемою: керування матеріальними та енергетичними ресурсами, керування трудовими ресурсами, фінансовими ресурсами.

42. Загальна характеристика функціональних підсистем бази АСКП: збору та передачі інформації; обробки інформації, розмноження документації, зберігання та пошуку інформації.

43. Загальна характеристика підсистем забезпечення бази АСКП: технічного забезпечення, програмного, інформаційного.

44. Особливості організації виконання функції керування в умовах АСКП

45. Приклади розроблених систем та систем, що впроваджуються.

46. Загальні поняття інформаційного забезпечення інформаційних систем.