Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування (Покропивний С. Ф.) скачати онлайн

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування (Покропивний С. Ф.)

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування – Покропивний С. Ф.

ВСТУП

Розділ 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

1.1. Сутнісна характеристика бізнес-плану

1.2. Цілі розробки бізнес-плану

1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану

1.4. Загальна методологія розробки бізнес-плану

Резюме

Розділ 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

2.1. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії

2.2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу

2.3. Виявлення сильних і слабких сторін фірми

2.5. Формулювання цілей діяльності фірми

2.6. Аналіз стратегічних альтернативі вибір стратегії

Резюме

Розділ 3. Структура, логіка розробки та оформлення бі

3.1. Структура бізнес-плану

3.2. Логіка розробки бізнес-плану

3.3. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану

Резюме

Розділ 4. Продукт (послуги) і ринок

4.1. Галузь, фірма та її продукція

4.2. Дослідження ринку

Резюме

Розділ 5. Маркетинг-план

5.1. Мета й логіка розробки маркетинг-плану

5.2. Стратегія маркетингу

5.3. Стратегія збуту та реалізації продукції (послуг) фірми

5.4. Прогнозовані обсяги продажу

Резюме

Розділ 6. Виробничий план

6.1. Головне завдання й складові виробничого плану

6.2 Зміст виробничого плану

Резюме

Розділ 7. Організаційний план

7.1. Цілі та структура організаційного плану

7.2. Зміст основних розділів організаційного плану7.2. Зміст основних розділів організаційного плану

Резюме

Розділ 8. Оцінка ризиків

8.1 Види можливих ризиків

8.2. Концепція управління ризиками

8.3. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків можливих ризиків

Резюме

Розділ 9. Фінансовий план

9.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану

9.2. План доходів і видатків

9.3. План грошових надходжень і витрат

9.4. Плановий баланс

9.5. Очікувані фінансові коефіцієнти

Резюме

Розділ 10. Презентація бізнес-плану

10.1. Цілі та завдання презентації бізнес-плану

10.2. Організація проведення презентації бізнес-плану

10.3. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану

Резюме

Розділ 11. Практичні приклади бізнес-планів 11.1. Бізнес-план товариства з обмеженою відповідальністю – ТОВ «Спарта»

11.2. Бізнес-план організації експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш»