Головна Головна -> Підручники -> Підручник Місцеві фінанси (Гапонюк М. А., Яцюта В. П.) скачати онлайн

Місцеві фінанси (Гапонюк М. А., Яцюта В. П.)

Місцеві фінанси (Гапонюк М. А., Яцюта В. П. )

ВСТУП

1. ТИПОВА ПРОГРАМА

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Тема 1. Місцеві фінанси в складіфінансової системи України

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємствкомунальної форми власності

Тема 8. Основи організації фінансівмісцевих органів влади в зарубіжних країнах

2.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

2.4.1. ДОПОВІДІ

2.4.2. КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ І ЗАПИТАННЯ

2.4.3. ЗАДАЧІ

2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 2.5.1. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ