Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) (Кириленко О.П.) скачати онлайн

Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) (Кириленко О.П.)

Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) (Кириленко О.П. )

Розділ І СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 1.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

1.2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

1.3. ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ

1.4. ФОНДОВИЙ РИНОК

1.5. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

1.6. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Розділ ІІ СКЛАД ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 2.1. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

2.2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

2.3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

2.4. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Розділ ІІІ ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 3.1. ФІНАНСИ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.2. ФІНАНСИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

3.3 ФІНАНСИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ДОБРОЧИННИХ ФОНДІВ

Розділ ІV. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 4.1. ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ

4.2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

4.3. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

4.4. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

4.5. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

4.6. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

4.7. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

Розділ V СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 5.1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЛЬ ПОДАТКІВ

5.2. КЛАСИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДА ТКУВАННЯ

5.3. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

5.4. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ

5.5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

5.6. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК