Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2.1. Методичні поради до вивчення курсу Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ

Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Тема 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ

Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Тема 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Тема 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Тема 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Тема 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК

Тема 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

2.2. Термінологічний словник

2.3. Плани семінарських занять

2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.2. Тематика рефератів

3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань

3.4. Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду

3.5. Складання тематичних тестів

4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт

4.2. Методичні вказівки з написання курсової роботи

4.3. Тематика контрольних робіті методичні вказівки щодо їх виконання

5. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5.1. Організація поточного контролю(для студентів денної і вечірньої форм навчання)

5.2. Питання для поточного контролю

5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів

5.4. Питання для підготовки до іспиту