Головна Головна -> Підручники -> Підручник Ринок фінансових послуг (Ходаківська) скачати онлайн

Ринок фінансових послуг (Ходаківська)

Ринок фінансових послуг (Ходаківська)

5.3. Операції з інструментами грошового ринку

5.4. Державні фінансові інститути на грошовому ринку

5.5. Критерії вибору банку вкладниками

5.6. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку 5.6.1. Основні умовні позначення

5.6.2. Основні поняття та формули

5.6.3.Способи розв’язування фінансових задач

ТЕМА 7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ КАПІТАЛУ (кредитному) 7.1. Види послуг комерційних банків 7.1.1. Поняття та економічна роль банківського кредиту

7.1.2. Методологічні підходи щодо класифікації форм та видів грошових позичок

7.2. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками 7.2.1. Поняття та методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень

7.2.2. Порядок відкриття фінансування капіталовкладень

7.3. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу 7.3.1. Факторингові операції

7.3.2. Лізингові операції

7.3.3. Селенг

7.4. Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку

ТЕМА 6. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 6.1. Конверсійні операції на валютному ринку 6.1.1. Поняття конверсії валюти

6.1.2. Ринок операцій спот

6.1.4. Основні види котирування валюти

6.1.5. Стратегія валютного арбітражу

6.1.6. Види валютних курсів

6.1.7. Визначення крос-курсу валют

6.2.1. Операції на форвардному ринку

6.2.2. Операції опціон і своп

6.2.3. Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертованістю валют

6.3. Міжнародні розрахунки 6.3.1. Міжнародний кредит. Місце валютного ринку у системі світової валютної системи

6.3.2. Особливості організації міжнародних розрахунків

6.3.3. Основні форми міжнародних розрахунків

6.3.4. Валютні клірингові розрахунки. Розрахунки за допомогою блок-рахунків

ТЕМА 6. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 6.1. Конверсійні операції на валютному ринку 6.1.1. Поняття конверсії валюти

6.1.3. Валютний курс і котировки

6.1.4. Основні види котирування валюти

6.1.5. Стратегія валютного арбітражу

6.1.6. Види валютних курсів

6.1.7. Визначення крос-курсу валют

6.2.1. Операції на форвардному ринку

6.3. Міжнародні розрахунки 6.3.1. Міжнародний кредит. Місце валютного ринку у системі світової валютної системи

6.3.2. Особливості організації міжнародних розрахунків

6.3.3. Основні форми міжнародних розрахунків

6.3.4. Валютні клірингові розрахунки. Розрахунки за допомогою блок-рахунків

Тема 8. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 8.1. Характеристика корпоративних цінних паперів

8.1.1. Особливості формування ринку акцій

8.1.2. Корпоративні облігації

8.2. Фактори формування ринку державних цінних паперів 8.2.1. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку

8.2.2. Характеристика державних облігацій

8.3. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів

8.4. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів

8.5. Формування курсової вартості цінних паперів

8.5.1. Формування курсової вартості акцій

8.5.2. Формування курсової вартості облігацій

8.6. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій 8.6.1. Показники, що характеризують якість акцій

8.7. Біржові операції з цінними паперами 8.7.1. Місце фондової біржі на ринку цінних паперів

8.7.2. Біржові операції

8.7.2.1. Механізм реалізації опціонних операцій

8.7.3. Біржові індекси

8.7.4 Індекси українського фондового ринку

8.8. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід)

ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКУ 9.1. Поняття ризику та фінансового ризику

9.2. Валютні ризики та їх види

9.3. Методи та критерії вимірювання міри фінансового ризику

9.4. Способи зниження міри фінансового ризику

9.5. Стратегії керування ризиком. Поняття страхування та хеджування

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Тема 10. Інфраструктура ринку фінансових послуг 10.1. Поняття та елементи ринкової інфраструктури

10.2. Стан розвитку ринкової інфраструктури фінансового ринку

10.3. Інституційний елемент інфраструктури фінансового ринку

10.3.1. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку фінансових послуг

10.3.2. Банківські інформаційні технології

10.4. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів

10.5. Проблеми реєстраторського сегмента ринку цінних паперів

10.6. Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів України

10.7. Інфраструктура ринку державних та муніципальних боргових зобов’язань

10.8. Проблеми та напрями вдосконалення інфраструктури ринку цінних паперів в Україні

10.9. Інфраструктура страхового ринку

10.10. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів

10.11. Інфраструктура валютного ринку

10.12. Ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’сктів реального інвестування

10.13. Особливості організації інфраструктури ринку нерухомості

ТЕМА 11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 11.1. Необхідність державного регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи

11.2. Національний банк як орган державного регулювання фінансового ринку

11.3. Методи регулювання банківської діяльності

11.3.1. Регулювання кредитних відносин центрального банку з комерційними

11.3.3. Встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків

11.3.4. Правові основи регулювання банківського кредитування

11.3.5. Особливості процесу адаптації банківського законодавства України і Свропейського Союзу

11.3.6. Проблема ліквідації проблемних позик

11.4. Державна політика на валютному ринку

11.5. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів 11.5.1. Модель ринку цінних паперів України

11.5.2. Правові аспекти регулювання ринку цінних паперів

11.5.3. Роль саморегулюючих організацій на ринку цінних паперів

11.6. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості

11.7. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів у економіці України