Головна Головна -> Підручники -> Підручник Організаційно-правові основи біржової діяльності (Берлач) скачати онлайн

Організаційно-правові основи біржової діяльності (Берлач)

Організаційно-правові основи біржової діяльності (Берлач)

Розділ 1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК БІРЖОВИХ СТРУКТУР

1.2. ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

Розділ 2 ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Зміст правового регулювання біржової діяльності

2.2. РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ

2.3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КОРДОНОМ

2.4. ОСОБЛИВОСТІ БІРЖОВОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Розділ З ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ІНСТИТУТІВ 3.1. СТВОРЕННЯ БІРЖ

3.2. ФУНКЦІЇ БІРЖІ

3.3. ВИДИ БІРЖ

Розділ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОГО УПРАВЛІННЯ

Розділ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ 5.1. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

5.2. БІРЖОВИЙ ТОВАР

5.3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ТОРГІВ

5.4. ПОРЯДОК ЗНЯТТЯ ТОВАРІВ ІЗ ТОРГІВ

5.5. БІРЖОВА МОВА ЖЕСТІВ ТА ЖАРГОН БРОКЕРА

5.6. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

Розділ 6 ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ УГОД 6.1. СМИСЛОВИЙ ЗМІСТ УГОДИ

6.2. ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД І ОПЕРАЦІЙ

6.4. СПЕКУЛЯТИВНІ УГОДИ

6.5. ТОВАРНИЙ АРБІТРАЖ

6.6. КОТИРУВАННЯ ТА ВИДИ ЦІН НА БІРЖІ

6.7. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ УГОД

Розділ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРНИХ БІРЖ 7.1. Товарна біржа як інфраструктурний елемент ринку

7.2. РОЛЬ ТОВАРНОЇ БІРЖІ У ФОРМУВАННІ ЦІН

7.3. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ

7.4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ

7.5. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

7.6. БІРЖОВІ ТОВАРИ

7.7. МЕХАНІЗМ УКЛАДЕННЯ БІРЖОВИХ УГОД

7.8. ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД

7.9. БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ

7.10. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІРЖОВИХ УГОД ТА ОПЕРАЦІЙ 7.10.1. Зміст забезпечення біржових угод та операцій

7.10.2. Порядок реєстрації та оформлення угод

7.10.3. Порядок розрахунків по біржових операціях

7.10.4. Ліквідація угод з реальним товаром

7.10.5. Порядок розв’язання спорів

7.10.6. Наслідки невиконання угоди

7.10.7. Санкції за порушення Правил біржової торгівлі при укладенні угод

Розділ 8 ФОНДОВІ БІРЖІ 8.1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ

8.2. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 8.2.1. Місце фондового ринку у фінансовій системі та його інструменти

8.3. СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

8.4. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ 8.4.1. Загальна характеристика

8.4.2. Види правового регулювання фондового ринку

8.4.3. Органи державно-правового регулювання

8.4.4. Органи інституційно-правового регулювання фондового ринку

8.5. ЦІННІ ПАПЕРИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ 8.5.1. Цінні папери першого порядку

8.6. УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ 8.6.1. Учасники біржового ринку, фінансові посередники

8.7. ПРОЦЕДУРА ЛІСТИНГУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 8.7.1. Смисловий зміст терміна лістинг

8.8. ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УГОД НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 8.8.1. Зміст угоди на фондовому ринку

Розділ 9 ВАЛЮТНІ БІРЖІ 9.1. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

9.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЮТНОЇ БІРЖІ

9.3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

9.4. ВАЛЮТНІ БІРЖІ ЗА КОРДОНОМ

9.5. ВАЛЮТА ЯК ТОВАР

9.6. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

9.7. МЕХАНІЗМ УКЛАДЕННЯ УГОД З ВАЛЮТОЮ

9.8. ВАЛЮТНІ КУРСИ

9.9. КОТИРУВАННЯ

9.10. КОМІСІЙНІ ТА ПОСТАВКА НА ВАЛЮТНІЙ БІРЖІ

Розділ 10 БІРЖІ ПРАЦІ 10.1. РИНОК ПРАЦІ

10.2. СУБ’ЄКТИ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Розділ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ 11.1. Зміст ф’ючерсної торгівлі

11.2. ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ

11.3. ЦІЛІ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ

11.4. МЕХАНІЗМ БІРЖОВОЇ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ

11.5. БІРЖОВЕ ХЕДЖУВАННЯ ТА СПЕКУЛЯЦІЯ

11.6. ОПЦІОНИ З Ф’ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ

11.7. МЕХАНІЗМ УГОД З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ