Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банки: сучасні інформаційні технології (Костіна) скачати онлайн

Банки: сучасні інформаційні технології (Костіна)

Банки: сучасні інформаційні технології (Костіна)

Глава 1. Національна фінансово-кредитна система 1.1. Суть фінансів

1.2. Національні гроші

1.3. Структура кредитної системи

Глава 2. Банківська система 2.1. Фінанси банків

2.2. Гносеологічні особливості банківської системи

2.3. Банківська справа в Україні

2.4. Національний банк України – гарант стабільної урядової грошової політики

2.5. Універсальні і спеціалізовані банки України

2.6. Мета державної банківської політики

2.7. Стисла історія розвитку українських банків

Глава 3. Основні операції та документи банківської справи 3.1. Цінні папери

3.2. Документи платіжного обігу

3.3. Банківські безготівкові розрахунки

3.4. Використання векселів

3.5. Факторингові операції

3.6. Касові операції

3.7. Міжнародні розрахунки

Глава 4. Електронна комерція 4.1. Тенденції розвитку

4.2. Принципи електронної комерції

4.3. Електронні розрахунки в Іnternet та розрахункові засоби

4.4. Електронна готівка, комерція та пластикові картки

4.5. Смарт-картки

4.6. Методи забезпечення безпеки розрахунків

Глава 6. Корпоративні мережі банків 6.1. Основні поняття

6.2. Іntranet – корпоративна мережа

6.3. Вимоги до корпоративних мереж

6.4. Архітектура корпоративної мережі

6.5. Інтегрована передача даних

6.6. Клірингові міжбанківські системи і депозитарій

6.7. Депозитарій

Глава 5. Автоматизація банківської справи 5.1. Особливості автоматизації

5.2. Комп’ютеризовані банківські системи

5.3. Функції банківських систем

5.4. Критерії вибору

5.5. Використання СУБД

5.6. Операційний день банку

Глава 7. Системи “банк-клієнт” 7.1. Взаємодія клієнтів з банківськими системами

7.2. Переваги системи

7.3. Телекомунікаційні засоби

7.4. Типова система

7.5. Банкомати

Глава 8. Фінансова діяльність в Іnternet

8.1. Роль мережі Іnternet у банківській діяльності

8.2. Переваги і недоліки Іnternet

8.3. Фінансова інформація в Іnternet

8.4. Віртуальні банки

8.5. Віртуальні мережеві технології

8.6. Корпоративні мережі архітектури Іntranet/Extranet

8.7. Віртуальні приватні мережі в Іnternet

Глава 9. Автоматизована банківська система в Україні

9.1. Проект АБС НБУ

9.2. Схема телекомунікаційної мережі

9.3. Сучасні схеми

Глава 10. Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств 10.1. Принципи та типи банківської комерції

10.2. Банківський маркетинг

10.3. Ліквідність та платоспроможність

10.4. Організація платіжного обігу

10.5. Ресурси та пасивні операції

10.6. Оцінка економічного ризику

10.7. Аналіз показників банківської звітності

10.8. Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки

10.9. Приклад побудови ймовірнісно-автоматної моделі діяльності комерційного банку

10.10. Моделювання діяльності фондових бірж

10.11. Сфера кредитно-грошових відносин