Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківські операції (Стойко) скачати онлайн

Банківські операції (Стойко)

Банківські операції (Стойко)

РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку.

2. Види комерційних банків

3. Порядок реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності

4. Організаційна структура комерційного банку

5. Доходи, витрати та прибуток банку

6. Стратегія комерційного банку та складові успіху його діяльності

РОЗДІЛ 2. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура.

2. Власний капітал комерційного банку та його формування

3. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика

4. Порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку

5. Управління ресурсами комерційного банку

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 1. Банківський кредит та його класифікація.

2. Умови та порядок укладення кредитної угоди

3. Засоби захисту від кредитного ризику

4. Етапи процесу кредитування

5. Способи нарахування відсотків за кредитами

6. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банків

РОЗДІЛ 4. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З НАДАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОЗИК 1. Методи кредитування клієнтів банку.

2. Форми позичкового рахунку

3. Окремі види кредитних операцій 3.1. Кредити, пов’язані з вексельним обігом

3.2. Кредити під заставу цінних паперів

3.3. Іпотечний кредит

3.4. Лізинговий кредит

3.5. Сільськогосподарський кредит

3.6. Споживчий кредит

3.7. Консорціумний кредит

РОЗДІЛ 5. ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Поняття та види банківських інвестицій.

2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі

3. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів

4. Емісійні операції комерційного банку

5. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним

РОЗДІЛ 6. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах.

2. Фінансування експортно-імпортних угод

3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою

РОЗДІЛ 7. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Основи організації грошових розрахунків.

2. Порядок оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків

3. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика

4. Порядок відкриття і режим функціонування рахунків у банках

5. Міжбанківські кореспондентські відносини

6. Організація готівкових грошових розрахунків

РОЗДІЛ 8. НЕТРАДИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Послуги комерційного банку та їх види.

2. Лізингові послуги

3. Факторингові послуги

4. Трастові (довірчі) послуги

5. Посередницькі, консультаційні, гарантійні та інші види послуг

РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку.

2. Балансовий звіт банку та його аналіз

3. Аналіз прибутків та збитків банку

4 Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку

5. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку

6. Формування та дотримання комерційним банком обов’язкових резервів