Головна Головна -> Підручники -> Підручник БЖД (Желібо) скачати онлайн

БЖД (Желібо)

БЖД (Желібо)

ЛЕКЦІЯ 1 Вступ

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЕКЦІЯ 2 Тема 1.1. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності

РОЗДІЛ 2 ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ. “ЛЮДИНА – ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ” ЛЕКЦІЯ 3 Тема 2.1. Людина як біологічний та соціальний суб’єкт

ЛЕКЦІЯ 4 Тема 2.2. Фізіологічні особливості організму людини

ЛЕКЦІЯ 5 Тема 2.3. Психологічні особливості організму людини

ЛЕКЦІЯ 6 Тема 2.4. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я

ЛЕКЦІЯ 7 Тема 2.5. Середовище життєдіяльності людини

РОЗДІЛ 3 ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЛЕКЦІЯ 8 Тема 3.1. Небезпеки виробничої сфери та побуту (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання)

ЛЕКЦІЯ 9 Тема 3.1. Небезпеки виробничої сфери та побуту (електричний струм, електромагнітні випромінювання)

ЛЕКЦІЯ 10 Тема 3.2. Хімічні та біологічні фактори небезпек

ЛЕКЦІЯ 11 Тема 3.3. Психофізіологічні фактори небезпек

РОЗДІЛ 4. ГЛОБАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ ЛЕКЦІЯ 12 Тема 4.1. Природні небезпеки

ЛЕКЦІЯ 13 Тема 4.2. Небезпеки техногенного характеру

ЛЕКЦІЯ 14 Тема 4.3. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

ЛЕКЦІЯ 15 Тема 4.3. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

ЛЕКЦІЯ 16 Тема 4.4. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

ЛЕКЦІЯ 16 Тема 4.4. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

РОЗДІЛ 5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЛЕКЦІЯ 17 Тема 5.1. Захист населення у надзвичайних ситуаціях і ліквідація їх наслідків

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЕКЦІЯ 18 Тема 6.1. Правові основи безпеки життєдіяльності