Головна Головна -> Підручники -> Підручник Безпека життєдіяльності (Корнієнко) скачати онлайн

Безпека життєдіяльності (Корнієнко)

Безпека життєдіяльності (Корнієнко)

ВСТУП

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я В КУЛЬТУРАХ НАРОДІВ СВІТУ 1.1. Медико-психологічні погляди давньогрецьких мислителів щодо безпеки життєдіяльності як основи лікування, профілактики, підтримання психосоматичного здоров’я

1.2. Медико-психологічні погляди давньоримських мислителів щодо основ безпеки життєдіяльності

1.3. Арабський період розвитку медицини, психології, філософії

1.4. Медико-психологічні погляди мислителів інших країн і народів

1.6. Медико-психологічні погляди мислителів Європи ХУІІ-ХУШ століть

1.7. Медико-психологічні погляди мислителів Росії XVIII століття

1.8. Медико-психологічні погляди західноєвропейських лікарів ХІХ-ХХ століть

1.9. Медико-психологічні погляди лікарів-філософів американського континенту ХІХ-ХХ століть

1.10. Медико-психологічні погляди російських і вітчизняних лікарів-філософів ХІХ-ХХ століть

РОЗДІЛ ДРУГИЙ ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ФАХІВЦІВ 2.1. Безпека життєдіяльності та основи підтримання здоров’я людини як соціально-педагогічна проблема

2.2. Наукове обґрунтування необхідності дослідження проблеми безпеки життєдіяльності та підтримання психосоматичного здоров’я

2.3. Сутність поняття “безпека життєдіяльності”, його структура та зміст

2.4. Етапи становлення концепції та перспективи викладання інтегративного курсу “Безпека життєдіяльності та підтримання здоров’я”

НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПСИХОСОМАТИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ УКРАЇНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ” Теоретико-методологічні положення”

РОБОЧИЙ ПЛАН ВИКЛАДАЧА

ПРОГРАМА КУРСУ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДТРИМАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ” (перший курс)

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я 3.1. Безпека життєдіяльності та сексуальне здоров’я молоді

3.2. Безпека життєдіяльності та фізичне здоров’я молоді України: окремі показники та самооцінка

3.3. Безпека життєдіяльності та психічне здоров’я за самооцінками молоді

3.4. Проблема паління серед молоді: результати опитувань

3.5. Порівняльний аналіз міжнародних досліджень з проблеми паління в різних країнах світу

3.6. Дослідження проблеми підліткового та юнацького алкоголізму

3.7. Проблема наркоманії. Непродуманий голландський експеримент з наркотиками

3.8. Безпека життєдіяльності та проблема поширениш СНІДу, ВІЛ-інфекції

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ ФАКТОРИ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ЩО ОБУМОВЛЕНІ СПОСОБОМ ЖИТТЯ 4.1. Загальні підходи до дослідження проблеми

4.2. Ціннісні орієнтації молоді

4.3. Сучасне розуміння здоров’я людини та його основних компонентів

4.4. Вплив ровесників і старших товаришів на формування здорового способу життя молоді

4.5. Вплив засобів масової інформації на формування здорового способу життя молоді

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ ШЛЯХИ Й МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 5.1. Політика Всесвітньої організації охорони здоров’я

5.2. Ефективність регіональної стратегії державної політики збереження здоров’я населення України

5.3. Реструктуризація міжгалузевих механізмів державного управління охороною громадського здоров’я

5.4. Активізація ролі людини в підтримці індивідуального здоров’я

5.5. Завдання освіти у формуванні здорового способу життя

5.6. Запровадження ідеології здоров’я -завдання державної політики