Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економетрія. Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.) скачати онлайн

Економетрія. Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.)

Економетрія. Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.)

Предмет, метод і завдання курсу «Економетрія»

1.2. Місце курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей

1.3. Структура курсу

1.4. Коротка історична довідка

1.5. Задачі економетричного дослідження

2.6. Короткі висновки

1.7. Запитання до розділу 1

2.8. Основні терміни і поняття

Розділ 2 Основи економетричного моделювання 2.1. Особливості економетричних моделей 2.1.1. Роль і місце економетричних моделей у математичному моделюванні

2.1.2. Формування сукупності спостережень

2.1.3. Поняття однорідності спостережень

2.1.4. Точність вихідних даних

2.1.5. Вибір змінних і структура зв’язків

2.2. Приклади економетричних моделей 2.2.1. Приклад 1. Виробнича функція Кобба — Дугласа

2.2.2. Приклад 2. Моделі пропозиції і попиту на конкурентному ринку

2.2.3. Приклад 3. Модель Кейнса

2.2.4. Приклад 4. Модель споживання

2.3. Випадкова складова економетричної моделі

2.4. Оцінювання параметрів моделі методом найменших квадратів

2.5. Оцінювання параметрів моделі методом максимальної правдоподібності

2.6. Короткі висновки

2.7. Запитання та завдання для самостійної роботи

Зміст