Головна Головна -> Підручники -> Підручник Менеджмент персоналу в органах ДПС України (М.М. Недашківській) скачати онлайн

Менеджмент персоналу в органах ДПС України (М.М. Недашківській)

Менеджмент персоналу в органах ДПС України (М.М. Недашківській)

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ТЕМА 1. Управління персоналом у сучасних умовах 1. Роль керівних кадрів у процесі трансформації економічної системи від планової до ринкової

2. Менеджмент персоналу в умовах розбудови ринкової економіки

3. Світові тенденції розвитку менеджменту персоналу. Сучасні вимоги до ефективності менеджменту персоналу:

ТЕМА 3. Система управління персоналом 1. Особливості системного підходу до управління персоналом

2. Цілі управління персоналом, їх місце в системі організації цілей

3. Принципи і методи управління персоналом

ТЕМА 3. Система управління персоналом 1. Особливості системного підходу до управління персоналом

2. Підрозділи з управління персоналом в організації

3. Державна кадрова політика в Україні

РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕМА 4. Планування людських ресурсів 1 Цілі і фактори планування

2. Процес планування

3. Розподіл відповідальності між лінійними керівниками і кадровими підрозділами

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ТЕМА 5. Технологія управління персоналом Тема 5.1 Підбір персоналу 1. Процес підбору, відбору і найму персоналу

2. Моделі робочих місць

3. Професійний відбір персоналу.

4. Формування резерву кадрів

Тема 5.2. Розстановка та рух персоналу 1. Аналітичні та організаційні концепції визначення змісту робіт при розстановці персоналу

2. Розподіл відповідальності

3. Професійна підготовка

5. Планування і розвиток кар’єри в сучасній організації

6. Рух персоналу

7. Порядок звільнення персоналу

Тема 5.3. Оцінка персоналу 1. Цілі і методи системи оцінки персоналу

2. Оцінка потенціалу працівника

3. Оцінка індивідуального внеску

Тема 5.4 Навчання персоналу 1. Система багаторівневого навчання

2. Розподіл відповідальності

3. Професійна підготовка

4. Підвищення кваліфікації

5. Досвід перепідготовки кадрів у США та Японії

6. Теорія та практика програми «Магістр управління» (МВА)

ТЕМА 6. Організація роботи з персоналом Тема 6.1. Філософія підприємства

1. Основи теорії філософії підприємства

2.2. Декларація прав співробітників

2.3. Вимоги до працівників:

2.4. Умови праці; місце роботи:

2.5. Оплата праці та соціальні блага:

Тема 6.2. Структура персоналу 1. Організаційна структура, її види

2. Функціональна структура персоналу

3. Рольова структура колективу, її види й аналіз

4. Соціальна структура персоналу, її класифікація та аналіз

5. Штатна структура

Тема 6.3. Регламентація управління персоналом 1. Класифікація регламентів управління

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку

3. Положення про підрозділи і методика його розробки

4. Посадові інструкції: необхідність, значення, методика розробки

5. Контракти з персоналом та порядок їх укладання

Тема 6.4. Організація праці 1. Організація робочого місця 1.1 Класифікація і планування робочих місць

1.2. Раціональні умови праці

1.3. Паспорт робочого місця

2. Техніка особистої роботи

3. Нормування праці

ТЕМА 7. Управління поведінкою персоналу Тема 7.1. Поведінка особистості в групах 1. Історія, природа та різні наукові підходи до визначення лідерства

2. Концепція поведінкового та ситуаційного лідерства

3. Соціальні групи, їх види та специфіка управління

4. Програма створення колективу і стадії його розвитку

Тема 7.2. Орієнтація, мотивація та оплата праці персоналу

1. Ознайомлення з посадою

2. Аналіз теорій мотивацій

3. Матеріальні потреби як основа мотивації

4. Всебічний розвиток особистості. Людина і особистість .

5.1. Взаємозалежність оплати праці та мотивації працівників

5.2. Аналіз різних видів оплат

5.3. Групування аналогічних видів робіт за тарифними розрядами

6. Розподіл відповідальності

7. Політика організації в області оплати

8. Системи оплати праці

9. Преміальні системи

10. Розробка положення про оплату праці персоналу

# ТЕМА 8. Ефективність управління людськими ресурсами (ЕУЛР) # 1. Сутність оцінки ефективності управління людськими ресурсами

2. Аудит людських ресурсів

3. Дослідження як один із методів оцінки ефективності управління людськими ресурсами

4. Роль комунікацій у взаємоінформованості персоналу в організації

5. Інформаційні системи управління персоналом

6. Оцінка і вимір ефективності управління персоналом

ТЕМА 9. Особливості технології управління персоналом на державній службі 1. Державна служба і державні службовці 1.1. Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у зміцненні української державності

1.2. Сутнісні риси державної кадрової політики в Україні

1.3 Зміна функцій і демократизація механізмів державного впливу на роботу з кадрами

2. Умови проходження державної служби 2.1. Умови вступу на державну службу

2.2. Планування кар’єри державного службовця

2.3. Організація, умови і порядок проведення атестації державного службовця

2.4. Відставка і звільнення державного службовця

Тема 10.1. Кадрова політика та механізм управління персоналом у податковій службі

1. Кадровий менеджмент у податковій службі 1.1. Кадрова політика й основні принципи її формування в органах ДПС України

1.2. Структура системи управління персоналом у податковій службі

1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання

2.2. Система підбору і формування резерву кадрів

2.3.Співбесіда, як важливий елемент прийому працівника на роботу, характеристика її етапів.

Тема 10.2. Навчання кадрів у системі державної податкової служби України

1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання

2. Напрями і завдання розвитку професійного навчання

3. Організаційна структура та управління системою професійного навчання

4. Наукове і навчально-методичне забезпечення професійного навчання

ДОПОМІЖНИЙ ВІЗУАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ НАПИСАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Тестовий самоконтроль для підготовки до заліку

ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ“