Головна Головна -> Підручники -> Підручник Страхування (Осадець С.С.) скачати онлайн

Страхування (Осадець С.С.)

Страхування – (Осадець С.С.)

Вступ

Частина 1. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ Розділ 1. Сутність, принципи і роль страхування 1.1. Необхідність і форми страхового Захисту

1.2. Витоки страхування

1.3. Сутність і функції страхування

1.4. Принципи страхування

1.5. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки

ТЕСТ 1. Сутність, принципи і роль страхування

Розділ 2 Класифікація страхування 2.1. Поняття класифікації та її значення

2.2. Класифікація страхування за об’єктами

2.3. Обов’язкове і добровільне страхування

ТЕСТ 2. Класифікація страхування

Розділ 3 Страхові ризики 3.1. Поняття та види ризиків

3.2. Ризик-менеджмент і страхування

ТЕСТ 3. Страхові ризики

ЧАСТИНА 2. СТРАХОВИЙ РИНОК Розділ 4 Страхова організація (компанія) 4.1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України

4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення

4.3. Стратегія страхової компанії

4.4. Організаційна структура страхової компанії

4.5. Ресурси страхової компанії

4.6. Органи управління страховою компанією та їхні функції

4.7. Об’єднання страховиків та їхні функції

ТЕСТ 4. Страхова організація (компанія)

Розділ 5. Маркетинг у страхуванні 5.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні

5.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика

5.3. Страхові посередники

5.4. Реклама страхових послуг

5.5. Реалізація страхових послуг

ТЕСТ 5. Маркетинг у страхуванні

Розділ 6. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ 6.1. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів

6.2. Права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання

6.3. Процедура підготовки та укладання договору

6.4. Вирішення спорів і припинення дії договору

ТЕСТ 6. Договори страхування

Розділ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7.1. Правове забезпечення страхування

7.2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

7.3. Страховий нагляд у країнах Європейського Союзу

7.4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування

ТЕСТ 7. Державне регулювання страхової діяльності

ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ Розділ 8. Страхування життя та пенсій 8.1. Страхування життя та його основні види

8.2. Змішане страхування життя

8.3. Страхування ренти і пенсій

ТЕСТ 8. Страхування життя та пенсій

Розділ 9. Страхування від нещасних випадків 9.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення

9.2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків

9.3. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

ТЕСТ 9. Страхування від нещасних випадків

Розділ 10. Медичне страхування 10.1. Обов’язкове медичне страхування

10.2. Добровільне медичне страхування

ТЕСТ 10. Медичне страхування

ЧАСТИНА 4.Майнове страхування Розділ 11. Страхування майна юридичних осіб 11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки

11.2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств

11.3. Страхування технічних ризиків

ТЕСТ 11. Страхування майна юридичних осіб

Розділ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків 12.1. Економічний зміст страхування кредитних ризиків

12.2. Організаційні форми страхування кредитів

12.3. Страхування депозитів

12.4. Страхування від втрат прибутку

ТЕСТ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків

Розділ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів 13.1. Морське страхування

13.2. Авіаційне страхування

13.3. Страхування наземного транспорту

13.4. Страхування вантажів

ТЕСТ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів

Розділ 14. Страхування майна громадян 14.1. Страхування будівель

14.2. Страхування тварин

14.3. Страхування домашнього майна

ТЕСТ 14. Страхування майна громадян

ЧАСТИНА 5. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Розділ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності 15.1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування

15.2. Поліси страхування загальної цивільної відповідальності

15.3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції

15.4. Страхування відповідальності роботодавця

15.5. Страхування професійної відповідальності

15.6. Страхування відповідальності за екологічне забруднення

ТЕСТ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності

Розділ 16. Страхування відповідальності на транспорті 16.1. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

16.2. Страхування відповідальності перевізника вантажів

ТЕСТ 16. Страхування відповідальності на транспорті

ЧАСТИНА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ Розділ 17. Перестрахування і співстрахування 17.1. Сутність і роль перестрахування

17.2. Методи перестрахування

17.3. Форми проведення перестраховувальних операцій

17.4. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів

17.5. Співстрахування та механізм його дії

ТЕСТ 17.Перестрахування

ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА Розділ 18. Визначення страхових тарифів 18.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок

18.2. Визначення тарифів за договорами страхування життя

18.3. Визначення тарифів за договорами загального страхування

ТЕСТ 18. Визначення страхових тарифів

Розділ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика 19.1. Доходи страховика

19.2. Витрати страхової компанії

19.3. Прибуток страховика

19.4. Оподаткування страхових компаній

ТЕСТ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика

Розділ 20. Фінансова надійність страховика 20.1. Поняття фінансової надійності

20.2. Страхові резерви

20.3. Інвестиційна політика страховика

20.4. Оцінка платоспроможності страховика

ТЕСТ 20. Фінансова надійність страховика

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

Словник страхових термінів

Література