Головна Головна -> Підручники -> Підручник Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко) скачати онлайн

Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко)

Організація діловодства в органах ДПС – Коваленко

Розділ І ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 1.1. Службові документи та їх класифікація

1.2. Вимоги до оформлення службових документів

1.3. Організаційні документи

1.4. Розпорядчі документи

1.5. Інформаційно-довідкові документи

1.6. Планові документи

РОЗДІЛ ІІ ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ 2.1. Організаційне забезпечення раціональної роботи з документами

2.2. Організація роботи з вхідними документами

2.3. Проходження вихідних документів

2.4. Контроль за виконанням документів

2.5. Особливості роботи з електронними документами

2.6. Робота з документами для службового користування

РОЗДІЛ ІІІ ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ 3.1. Документування процесів руху кадрів

3.2. Ведення трудових книжок працівників

3.3. Оформлення особових справ працівників

РОЗДІЛ ІV ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 4.1. Характеристика звернень громадян та вимоги до їх розгляду

4.2 Особливості розгляду скарг платників податків в органах державної податкової служби

4.3. Організація діловодства за зверненнями громадян

РОЗДІЛ V СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРІГАННЯ 5.1. Номенклатура справ

5.2. Систематизація документів і формування справ

5.3. Підготовка документів до зберігання і наступного використання