Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції – Кочетов

ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ.1. Актуальні питання дисципліни “Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції”

2. Створення і розвиток служби податкової міліції ДПА України

3. Предмет, теорія і мета дисципліни

4. Завдання, принципи і система спецтактики ППМ

ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ.1. Основні завдання чергових частин податкової міліції

2. Принципи роботи чергових частин

3. Організація роботи чергової частини

4. Функцiональні обов’язки працівників чергової частини

5. Правила прийому в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв, повiдомлень та iншої iнформацiї про злочини (відповідно до Iнструкцiї про порядок прийому, ресстрацiї, облiку та розгляду в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв та повiдомлень про злочини, затвердженої наказом ДПА України № 304 від 24.06.98)

6. Перелiк термінових повідомлень, які негайно передаються до чергової частини ГУПМ ДПА України, затверджений наказом ДПА України № 407 від 25.08.98

ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ.1. Загальна характеристика “тіньових операцій” суб’єктів підприємницької діяльності

2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД. Нормативна база здійснення податкових перевірок шляхом непрямих методів

3. Вибір об’єкта податкової перевірки

4. Податкові перевірки із застосуванням непрямих методів, які використовуються у практиці світових податкових служб

5. Джерела інформації Податкового управління США. Архіви федеральних податкових органів

ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ.1. Мета проведення оперативних опитувань та їх види

2. Планування оперативних опитувань

3. Основні елементи оперативного опитування

2. Класифікація спеціальної техніки. Мета та значення застосування оперативно-технічних засобів

3. Основні тактичні прийоми проведення негласної фотозйомки та відеозапису

ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ.1. Завдання та значення планування слідчих дій

2. Збір інформації для планування (попереднє планування)

3. Процес планування

4. Організація розслідувань та контроль

ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів

2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків

3. Порядок і особливості проведення обшуку за податковими злочинами

4. Документальне оформлення результатів обшуку

1. Завдання та правові основи слідчої дії виїмки

2. Особливості виїмки при розслідуванні податкових злочинів. Підготовчий етап виїмки

3. Організація і тактика виїмки при розслідуванні податкових злочинів

4. Організація огляду документів

5. Проблемні питання виїмки при розслідуванні ухилень від сплати податків

ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати податків

2. Етап підготовки до проведення допиту

3. Порядок і особливості допиту свідків

4. Тактичні прийоми і форми допиту

5. Порядок проведення допиту обвинувачуваного

6. Основні недоліки проведення допитів у справах про ухилення від сплати податків

ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.1. Поняття та основні ознаки підготовки та скоєння комп’ютерних злочинів

2. Обставини, які підлягають встановленню і підтвердженню в справах про КЗ

3. Програмно-технічна експертиза та завдання, які вона вирішує

4. Особливості проведення обшуку та вилучення засобів комп’ютерної техніки

5. Можливі перешкоди при вилученні ЗКТ та рекомендації щодо їх подолання

6. Тактика вилучення ЗКТ

7. Основні недоліки та проблеми, що виникають при розслідувані комп’ютерних злочинів