Головна Головна -> Підручники -> Підручник Геополітика: Україна в міжнародних відносинах (Конспект лекцій) скачати онлайн

Геополітика: Україна в міжнародних відносинах (Конспект лекцій)

Геополітика: Україна в міжнародних відносинах (Конспект лекцій)

РОЗДІЛ ІІ УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1. Світові суперечності й українські землі на початку XX cт.

2. “Українське питання”у політиці держав Антанти в роки Першої світової війни

3. “Українське питання” у зовнішній політиці Австро-Угорщини і Німеччини в Першій світовій війні

4. Українська державницька ідея в діяльності національних діячів

РОЗДІЛ III МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В 1917- 1920 PP. 1. Вихід України на міжнародну арену в добу Центральної Ради

Українсько-російські відносини

Україна та слов’янські народи

Міжнародні відносини УНР після Брестського миру

2. Україна на міжнародній арені в період Гетьманської держави 1918 р.

Зміна зовнішньополітичного курсу. Відносини з Антантою

3. Міжнародне становище і зовнішня політика України в 1918-1920pp. Дипломатична діяльність ЗУНР

Становлення нового етапу міжнародних відносин у період Директорії

Дипломатична діяльність ЗУНР

РОЗДІЛ IV ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ Зовнішньополітична діяльність українських урядів у еміграції

Зовнішньополітична діяльність еміграційного уряду ЗУНР

2. Міжнародна діяльність уряду УСРР

3. Україна в планах та політиці іноземних держав у міжвоєнний період

4. Закарпатська Україна як об’єкт міжнародних відносин

РОЗДІЛ V “УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ” У МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1. Українські землі у міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни

2. Україна між двома тоталітарними режимами

3. Україна у міжнародних відносинах на завершальному етапі війни

РОЗДІЛ VI УКРАЇНСЬКА РСР У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1. Україна у міжнародних відносинах у перші післявоєнні роки

2. Дипломатія УРСР хрущовської “відлиги”

3. Україна на міжнародній арені у 60- 80-х роках XX ст

РОЗДІЛ VII СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1. Вихід на міжнародну арену

2. Зовнішня політика України після проголошення незалежності

РОЗДІЛ VIII УКРАЇНА І СНД 1. Створення СНД і вироблення її організаційних засад

2. Участь України в Економічному Союзі Співдружності

4. Проблема кордонів у СНД

5. Шляхи реформування Співдружності

6. Двосторонні відносини України з країнами СНД

РОЗДІЛ IX УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 1. Участь України в Організації Об’єднаних Націй

2. Участь України в європейських міжнародних організаціях

2. Участь України в європейських міжнародних організаціях (продовження)

РОЗДІЛ X ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Двосторонні зв ‘язки з державами Західної Європи

Україна – Німеччина

Україна – Великобританія

Україна – Франція

Україна – Італія

2. Центрально-Східна Європа й Україна

Україна – Польща

Україна – Румунія

Україна – Угорщина

Україна – Туреччина

РОЗДІЛ XI ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Розділ XII ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ