Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародна економіка (Конспект лекцій КНЕУ) скачати онлайн

Міжнародна економіка (Конспект лекцій КНЕУ)

Міжнародна економіка (конспект лекцій КНЕУ)

Тема 1. Міжнародна економічна система Предмет курсу “міжнародна економіка”. Міжнародна економічна система: сутність та структура. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна економічна діяльність. Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних економічних відносин. Рівні МЕВ. Принципи МЕВ. Основні суб’єкти МЕВ. Середовище розвитку МЕВ.

Тема 2. Міжнародна торгівля Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.

Види сучасної міжнародної торгівлі

Методи міжнародної торгівлі

Ціноутворення в міжнародній торгівлі.

Тема 3. Міжнародні інвестиції 1. Причини і суть міжнародного руху капіталу.

2. Форми іноземних інвестицій.

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин

4. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

Тема 4. Міжнародний кредит 1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах.

2. Форми та види міжнародного кредиту.

3. Світовий фінансовий ринок.

4. Міжнародні валютно-фінансові організації.

5. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розвўязання.

Тема 5. Міжнародна міграція робочої сили 1. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці

2. МАСШТАБИ, ФОРМИ, НАПРЯМКИ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

3. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ

4. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖДЕРЖАВНОМУ ОБМІНІ РОБОЧОЮ СИЛОЮ

Тема 6. Світова валютна система 1. Структура сучасної валютної системи: національна, міжнародна (регіональна), світова.

2. Основні елементи національної і світової валютних систем

3. Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валюти.

4. Валютний курс

5. Міжнародна валютна ліквідність (МВЛ)

6.Еволюція світової валютної системи

7. Валютний ринок і його структура

8. Валютне котирування і валюта котирування

9. Валютні операції на світовому валютному ринку.

10. Види валютних операцій , що здійснюються на світовому валютному ринку.

11. ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ.

Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 1. Поняття міжнародних розрахунків.

2. Форми міжнародних розрахунків (у напрямку спаду вигідності для експортера):

3. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

4. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації.

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СУЧАСНУ СВІТОГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ

Тема 9. Глобалізація і економічний розвиток 1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства.

2. Фінансова глобалізація.

3. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення

4. Міжнародне регулювання глобальних проблем.