Головна Головна -> Підручники -> Підручник Естетика - Левчук Л. Т. скачати онлайн

Естетика – Левчук Л. Т.

Естетика

ЗМІСТ

Розділ І. ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ; ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ПРОБЛЕМИ § 1. ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ: ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ

§ 2. ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ: СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ НАУКИ

§ 3. ЕСТЕТИКА ЯК САМОСТІЙНА НАУКА

§ 4. ЕСТЕТИКА В СТРУКТУРІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Розділ II. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА її ФОРМИ § 1. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ

§ 2. ЛЮДИНА І СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 3. ЕСТЕТИКА ЯК САМОСТІЙНА НАУКА

§ 4. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МИСТЕЦТВО

Розділ III. СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ § 1. ЕСТЕТИЧНЕ ПОЧУТТЯ

§ 2. ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК

§ 3. ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ

§ 4. ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І ТЕОРІЇ

Розділ IV. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ § 1. КАТЕГОРІЇ «ГАРМОНІЯ» І «МІРА»

§ 2. КАТЕГОРІЇ «ПРЕКРАСНЕ» і «ПОТВОРНЕ»

§ 3. КАТЕГОРІЇ «ПІДНЕСЕНЕ», «ГЕРОЇЧНЕ», «НИЗЬКЕ»

§ 4. КАТЕГОРІЇ «ТРАГІЧНЕ» і «КОМІЧНЕ»

§ 5. КАТЕГОРІЯ ЕСТЕТИЧНЕ

Розділ V. ЕСТЕТИКА ЯК МЕТАТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА § 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ МИСТЕЦТВА

§. 2 ВІДОБРАЖУВАЛЬНА СУТНІСТЬ МИСТЕЦТВА

§ 3. ПРЕДМЕТ І ЕСТЕТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В МИСТЕЦТВІ. ХУДОЖНІСТЬ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ

§ 4. ЗМІСТ І ФОРМА В МИСТЕЦТВІ: ДІАЛЕКТИКА ЗВ’ЯЗКУ

§ 4. ЗМІСТ І ФОРМА В МИСТЕЦТВІ: ДІАЛЕКТИКА ЗВ’ЯЗКУ

Розділ VI. ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНА СИСТЕМА МИСТЕЦТВА § 1. ГЕНЕЗИС І ПРИРОДА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

§ 2. ПОНЯТТЯ БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ І «ПРИСУТНОСТІ» В ХУДОЖНЬОМУ ОБРАЗІ

§ 3. ПРИНЦИП АНТИНОМІЧНОСТІ ПОБУДОВИ И АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ.ХУДОЖНЯ УМОВНІСТЬ

§ 4. АСОЦІАТИВНІ ПОРІВНЯННЯ. МЕТАФОРА. СИМВОЛ. АЛЕГОРІЯ

Розділ VII.МИСТЕЦТВО В СТРУКТУРІ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ § 1. СПОСІБ БУТТЯ МИСТЕЦТВА

§ 2. СВОБОДА І ДЕТЕРМІНІЗМ У МИСТЕЦТВІ

§ 3. ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ФУНКЦІЙ МИСТЕЦТВА

§ 4. СПРИЙНЯТТЯ МИСТЕЦТВА

Розділ IX. ІСТОРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ § 1. ІСТОРИЧНА ТИПОЛОПЯ МИСТЕЦТВА

§ 2. МИСТЕЦТВО ДОІСТОРИЧНОЇ ЛЮДИНИ

§ 3. МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

§ 4. МИСТЕЦТВО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§ 6, ОСНОВНІ МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ НОВОГО ЧАСУ

§ 7. МЕТОД СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ: ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ

Розділ X. ЕСТЕТИКА XX СТ.: ТЕОРЕТИЧНІ ПОШУКИ § 1. ФІЛОСОФІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЕСТЕТИКИ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.: ПРОБЛЕМА СПАДКОВОСТІ І ПОШУКИ ВЛАСНОГО ШЛЯХУ

§ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОПЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ XX СТ.

Розділ XI. ЕСТЕТИКА XX СТ.: МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА § 1. АБСОЛЮТИЗАЦІЯ ФОРМАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ПОШУКІВ У МИСТЕЦТВІ XX СТ.

§ 2. АБСТРАКЦІОНІЗМ

§ 3. ЕКСПРЕСІОНІЗМ

§ 4. СЮРРЕАЛІЗМ

Розділ XII. ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ § 1. ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

§ 2. СПЕЦИФІКА ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В МИСТЕЦТВІ

§ 3. Становлення і розвиток художніх здібностей людини

Розділ XIII. ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА