Головна Головна -> Підручники -> Підручник Культурологія, конспект лекцій - Автор невідомий скачати онлайн

Культурологія, конспект лекцій – Автор невідомий

Культурологія, конспект лекцій – Автор невідомий

I. ПЕРВІСНА КУЛЬТУРА.1. Первісна епоха та її місце в історії людства

2. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва в кам’яному віці

3. Культура епохи бронзи і заліза

4. Найдавніші релігійні уявлення

II. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ.1. Загальні закономірності виникнення давньосхідних цивілізацій

2. Основні досягнення культури Стародавньої Месопотамії

3. Давньоєгипетська культура

4. Культура Стародавньої Індії

5. Етапи розвитку культури Стародавнього Китаю

ІІІ. КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО СВІТУ.1. Значення античної культури для світової цивілізації

2. Культура Стародавньої Греції

3. Культура Стародавнього Риму

IV. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА .1. Поняття “середні віки” і “середньовічна культура”

2. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві

3. Рицарська культура

4. Народна селянська культура. Міська культура

5. Художні стилі в західноєвропейському середньовічному мистецтві

6. Візантійська культура

V. СЕРЕДНЬОВІЧНА МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ.1. Захід і Схід у світовій культурній традиції

2. Пророк Мухаммад і його вчення

3. Культура Арабського халіфату VII-X ст.

4. Культура Ірану X -XV ст.

VI. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДОКОЛУМБОВОЇ АМЕРИКИ.1. Особливості та основні історичні етапи розвитку доколумбової Америки

2. Релігійні уявлення

3.Наукові знання

4. Писемність і література

5. Архітектура та образотворче мистецтво

VII. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ.1. Передумови епохи Відродження

2. Гуманізм як ідеологія Відродження

3. Реформація і Контрреформація

4. Розвиток науки і техніки

5. Італійське мистецтво

6. Національні література і театр

VIII. ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НОВОГО ЧАСУ (XVII-XVIII ст.).1. Історичні умови та особливості розвитку культури в XVII-XVIII ст.

2. Революція в природознавстві. Раціоналізм

3. Новий погляд на суспільство. Епоха Просвітництва

IX. XIX СТОРІЧЧЯ В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ.1. Історичні умови розвитку та особливості культури XIX ст.

2. Промисловий переворот.Наука

3. Нова система освіти

4. “Золотий вік” світової літератури

5. Образотворче мистецтво та архітектура Європи і США кінця XVIII – початку ХХ сторіччя

6.Музика, театр. Народження кіно

X. КУЛЬТУРА ЛЮДСТВА У XX СТОРІЧЧІ.1. Особливості розвитку культури у ХХ ст.

2. Наука та її досягнення

3. Художня культура

4. Доба кінематографа

5. Масова культура

I. ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.1. Поняття “етнічна культура”

2. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу

3. Культурно-історична своєрідність реґіонів України

II. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ.1. Джерела вивчення культури Київської Русі

2. Матеріальна і духовна культура східних слов’ян

3. Особливості прийняття християнства

4. Писемність і літературна традиція

5.Освіта та наукові знання

6. Мистецтво Київської Русі

III. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ПІСЛЯ ТАТАРО-МОНГОЛЬСЬКОЇ НАВАЛИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХIII – XVст.).1. Історичні умови розвитку культури

2. Наука й освіта

3. Розвиток книжкової справи і літератури

4. Архітектура й образотворче мистецтво

IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст. 1. Передумови і труднощі культурного піднесення XVI-XVIII ст.

2. Особливості релігійної ситуації в Україні

3. Книгодрукування і література

4. Освіта

5. Нові галузі науки

6. Мистецтво

V. ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ .1. Основні заняття і матеріальна культура

2. Світоглядні уявлення

3. Календарні свята та обряди

4. Сімейна обрядовість

VI. УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ХIХ ст. 1. Історичні умови. Освіта і наука

2. Особливості літературного процесу

3. Мистецтво

4. Національні культурні організації і рухи в умовах реакційної урядової політики

VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст. 1. Загальні особливості української культури у ХХ ст.

2. Культура України на початку ХХ сторіччя

4.Трагедія української культури у період сталінізму

4.Трагедія української культури у період сталінізму

5. Протиріччя культурного процесу 60-80-х рр.

6. Досягнення і проблеми культури незалежної України