Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи наукових досліджень (Цехмістрова Г.С.) скачати онлайн

Основи наукових досліджень (Цехмістрова Г.С.)

Основи наукових досліджень (Цехмістрова Г.С.)

Вступ

Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства-Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності

Понятійний апарат, зміст та класифікація наук

Організація наукової діяльності в Україні

Тема 2. Наукові дослідження – шлях до розв´язання проблем методики-Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення

Науково-дослідницька діяльність студентів

Вибір теми та реалізація наукового дослідження

Ефективність наукових досліджень

Тема 3. Основи методології науково-дослідної роботи-Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень

Методи та техніка наукових досліджень

Методи емпіричного дослідження

Методи досліджень на емпіричному та теоретичному рівнях

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень-Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень

Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі

Техніка роботи зі спеціальною літературою

Тема 5. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист-Загальні положення

Курсова і дипломна роботи

Етапи роботи над дослідженням та оформленням курсової та дипломної робіт

Захист дипломної роботи

Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

Тема 6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження-Наукова монографія, наукова стаття, теза доповіді

Реферат, доповідь, виступ, книги

Методика підготовки та оформлення публікацій до видання

Форми звітності при науковому дослідженні

ГЛОСАРІЙ