Головна Головна -> Підручники -> Підручник Культурологія (Конспект лекцій) скачати онлайн

Культурологія (Конспект лекцій)

Культурологія (Конспект лекцій)

ГЛАВА 4. ІСТОРИЧНІ ТИПИ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ СВІТІВ 1. Типи соціокультурних світів

2. Світ і людина в архаїчній культурі

ГЛАВА 5. КУЛЬТУРНІ СЦЕНАРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГЛАВА 6. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ 1. Мова як символічний код культури

2. Невербальна комунікація

4. Соціальні відносини

ПЕРЕДМОВА.

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ КУРСУ „КУЛЬТУРОЛОГІЯ”.

Історія слова культура, його сучасні значення.

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ТА СКЛАДНИКИ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ.

Історико-антропологічні дослідження культури

Філософсько-соціологічне осмислення культури.

Становлення культурології як науково-філософської дисципліни.

ТЕМА 3. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ТРАДИЦІЇ.

Уявлення про культуру в часи Київської Русі

Формування культурологічної думки в XVI-XVIII ст.

Культурологічна проблематика в українській національній традиції.

ТЕМА 4. KOHЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРОГЕНЕЗУ

Трудова концепція

Ігрова концепція.

Психоаналітична (фройдівська) концепція.

ТЕМА 5. СТАНОВЛЕННЯ СМИСЛОВОГО ПРОСТОРУ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОГЕНЕЗУ.

Культура і природа.

Культурогенез як процес випадіння людини з природного простору.

Культурний простір як простір смислових опозицій.

Формальні принципи культурного смислотворення.

ТЕМА 6. ТЕОРІЇ КУЛЬТУРНИХ ЗМІН.

Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах.

Еволюціоністська парадигма культурного розвитку.

Циклічні теорії історичного коловороту.

Концепції культурних змін.

ТЕМА 7. СТИЛЬ У КУЛЬТУРІ.

Стиль, традиція, канон.

Життєвий культурний стиль.

Моностильова та полістильова культури.

ТЕМА 8. ПРОБЛЕМАТИКА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДСТВА У ВСЕСВІТІ.

Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці.

Астросоціологічний парадокс.

Передумови та проблематичність інформаційного контакту.

Турбота як властивість розуму та її гіпотетична роль у ситуації астросоціологічного парадокса.

Антропний принцип Всесвіту.

ТЕМА 9. НАУКОВА КУЛЬТУРА

Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки.

Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція.

Методи наукового пізнання.

ТЕМА 1О. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА.

Художня культура як складова культури духовної. Систематизація видів мистецтва.

Історичні форми мистецтва.

Жанрові системи мистецтв.

Наукове та художньо-естетичне пізнання.

ТЕМА 11. МОРАЛЬНО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА.

Мораль і право як механізми регуляції культурної життєдіяльності людини.

Джерела та конкретно-історичний характер моралі й права.

ТЕМА 12. МАСОВА ТА ЕЛІТАРНА КУЛЬТУРИ.

Поняття масової та елітарної культур. Субкультура і контркультура.

Культурологічні концепції масової та елітарної культур.

Поп-арт як масове мистецтво.

ТЕМА 13. СПЕЦИФІКА ТА ГЛОБАЛ13АЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ.

Загальна специфіка нового культурного етапу.

Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації.

Міжкультурні непорозуміння як основа світових конфліктів XXI ст.

ТЕМА 14. ПРОБЛЕМАТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ КУЛЬТУРИ.

Інформаційні технології й інформаційне суспільство.

Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації.

Проблематика освіти.

ТЕМА 15. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОЇ КУЛЬТУРИ.

Поняття нелінійної науки, самоорганізації та синергетики.

Синергетична науково-філософська картина світу та синергетичний образ культури.

Філософсько-культурологічні аспекти проблеми клонування.

ТЕМА 16. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ.

Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду.

Новий зміст у традиційній мистецькій формі (фовізм, кубізм, експресіонізм, супрематизм).

Становлення нових форм мистецтва: футуризм, сюрреалізм, дадаїзм.

ТЕМА 17. АВАНГАРДНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.

Термінологічна картина художнього авангарду.

Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізм, боді-арт, ленд-арт та ін.

Акціонізм (хепенінг, перформанс, рольова гра).