Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філологія. Методика. Педагогіка скачати онлайн

Філологія. Методика. Педагогіка

Філологія. Методика. Педагогіка

Українська мова у вищій школі

Особливості синтаксичних засобів офіційно-ділового стилю в українській літературній мові

Запозичення у фінансово-кредитній термінології

Інтернаціональне та національне в су¬часній термінології

З історії формування української комерційної термінології

Дискурс і його дослідження

Специфіка комунікативної ситуації законодавчого дискурсу

Роль інтернаціоналізмів у формуванні української економічно-правової термінології

Використання епістемічних операторів тексту для висловлювання позиції автора тексту

Роль запозичень у становленні лексичної синоніміки української мови

Структурні особливості деяких означень у сучасній англійській мові

Лексикографічний опис французьких часток як засіб аналізу їх належності до реляційних стройових слів

Варіантні форми імператива в англійській мові

Емфаза в науковому стилі

Засоби непрямого вираження спонукання як мовні універсалії

Роділ ІІ. ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА Організація та забезпечення процесу навчання на занятті з іноземної мови

Роздуми на тему адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчальної діяльності

До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі

Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови

Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університету

Етапи і дидактичні характеристики структурних елементів ділової гри

Таксономія запитань як один з факторів удосконалення навчання студентів іноземної мови

Менеджмент та лідерство

Застосування аудіоматеріалу на заняттях з іноземної мови

Про актуальність патріотичного виховання студентів економічних спеціальностей

Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов

Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника

Формування професійного словника студентів на заняттях з української ділової мови

Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови

Вживання «кейсів» у процесі викладання ділової іноземної мови

Зміст та форми безперервної економічної освіти молоді

Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної

Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови

Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування

Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови

Розділ ІІІ. ЛІТЕРАТУРА Ідіостильові трансформації народнопоетичних символів у прозових творах Михайла Стельмаха

Роль метафори у творенні образу України в поезії Є. Маланюка