Головна Головна -> Підручники -> Підручник Риторика (Гриценко Т.Б.) скачати онлайн

Риторика (Гриценко Т.Б.)

Риторика (Гриценко Т.Б.)

Передмова

Лекція 1. Риторика − наука про красномовство. Основні поняття класичної риторики

Лекція 2. Види красномовства

Лекція 3. Історія риторики. Антична риторика

Лекція 4. Основоположні розділи класичної риторики

Лекція 5. Риторика XIV – XХ ст. Сучасна риторика Середньовіччя (XIV – I половина XVIII )

Розвиток риторики ( II половина XVIII – початок XX ст.)

Сучасне ораторське мистецтво

Лекція 6. Практичні аспекти загальної риторики Методика та етапи підготовки промови

Логіка та емоції в промові

Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора

Структура ораторського твору

Типи промов

Зовнішня культура оратора

Лекція 7. Практичні аспекти судової риторики Судова промова

Тематика контрольних робіт для студентів-заочників

Розподіл навчального часу

Критерії оцінки знань студента

Контрольні питання з курсу „Риторика”

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Модуль 1. Красномовство та його різновиди. історія риторики

Модуль 2. Теоретична риторика. Сучасна риторика.

Модуль 3. Практикум з риторики

Тематика рефератів (виступів)

Список літератури: