Головна Головна -> Підручники -> Підручник Культурологія (Навчальний посібник) скачати онлайн

Культурологія (Навчальний посібник)

Культурологія (Навчальний посібник)

1.1. Культурологія як навчальна дисципліна: її філософський сенс

1.2. Сутність культури та основні культурологічні парадигми

1.3. Основні функції культури

-Тема 2. Генеза культури та її сутність-2.1. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу

2.2. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної

2.3. Генезис та етапи культурної еволюції

2.4. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції

-Тема 3. Культура як знаково-семіотична система-3.1. Інформаційно-семіотичне розуміння культури

3.2. Види знаків та символів

3.3. Структуралізм

-Тема 4. Соціокультурна динаміка. Цивілізація і культура-4.1. Поняття соціокультурної динаміки

4.2. Циклічна парадигма розвитку культури

4.3. Еволюціоністська парадигма щодо розвитку культури

4.4. Культура і цивілізація

-Тема 5. Типологія культури-5.1. Типи соціокультурних світів

5.2. Типологія культури як наукова проблема

5.3. Історична типологія культури

5.4. Регіональна типологія культури

-Тема 6. Культура і соціотехносфера в системі глобальних проблем сучасності-6.1. Глобальні проблеми сучасності та їх детермінанти

6.2. Соціотехносфера: особливості розвитку

6.3. Культура як необхідна і достатня умова розв’язання глобальних проблем

-Тема 7. Художня культура-7.1. Зміст поняття “художня культура”. Мистецтво як форма художньо-образної інтерпретації дійсного та уявного

7.2. Основні види мистецтва

-Тема 8. Провідні тенденції розвитку світової культури-8.1. Загальна характеристика сучасної культури

8.2. Субкультурна диференціація і роль молоді

8.3. Кризові явища в культурі

-Тема 9. Модернізаційні і постмодернізаційні процеси в сучасній культурі-9.1. Модерністська модель світу у західній та українській інтерпретаціях

9.2. Постмодерністська модель світу в українській і світовій інтерпретаціях

-Тема 10. Феномен української культури. Тенденції розвитку сучасної української культури-10.1. Українська мова – основа культури українського народу

10.2. Формування нової соціокультурної реальності та її риси

10.3. Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності