Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія світової і вітчизняної культури (Курс лекцій) скачати онлайн

Історія світової і вітчизняної культури (Курс лекцій)

Історія світової і вітчизняної культури (Курс лекцій)

-ЛЕКЦІЯ І. ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА-1. Визначення культури

2. Еволюція поглядів на культуру. Культура і цивілізація

3. Періодизація культури і цивілізації. Сенс вивчення історії культури

4. Культура епохи палеоліту

5. Поняття міфології і ритуалу

6. Неолітична революція. Культура ранньоземлеробського суспільства

-ЛЕКЦІЯ 2. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ-1. Загальні особливості розвитку культури Стародавнього Світу

2. Доосьові культури Стародавнього Сходу

3. Післяосьові культури Стародавнього Сходу

4. Культура Стародавньої Греції

5. Культура Еллінізму

6. Культура Стародавнього Риму

-ЛЕКЦІЯ 3. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І РЕНЕСАНСУ-1. Культура західноєвропейського Середньовіччя

2. Культура італійського Ренесансу

3. Культура Північного Ренесансу

4. Історико-культурний зміст і значення Реформації

-ЛЕКЦІЯ 4. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ-1. Культура Західної Європи XVII ст.

2. Європейська культура XVIII століття

3. Культура XIX століття

4. Художня культура Західної Європи початку ХХ століття

-ЛЕКЦІЯ 5. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОСТІ-1. Основні тенденції розвитку культури XX століття

2. Загальнолюдське і національне в культурі

3. Витоки культури Постмодернізму

4. Історико-культурний зміст Постмодернізму

5. Постмодернізм і трансавангард у мистецтві

-ЛЕКЦІЯ 6. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХІХ—ХХ СТОЛІТТЯ-1. Культура України першої половини ХIХ ст.

2. Культура України другої половини ХIХ ст.

3. Культура України початку ХХ ст.

4. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні

5. Українська культура другої половини XX століття (загальна характеристика)